INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Větrová zábrana oken a dveří

Větrovou zábranou se rozumí ta část funkční spáry otvorové výplně, která zajišťuje vzduchotěsnost. Jinak vyjádřeno větrová zábrana určuje, jakou průvzdušnost bude výrobek mít.

Vzduchotěsnost otvorové výplně

Větrová zábrana svým tvarem v kombinaci s příslušným těsnicím profilem zajišťuje vzduchotěsnost (odolnost proti působení větru) otvorové výplně. Uspořádání má též vliv na průvzdušnost, přitom platí nepřímá úměra - čím větší těsnost proti průniku větru, tím menší průvzdušnost.

Zejména u panelových domů, doporučujeme zaměřit se podrobněji na požadavek průvzdušnosti. Protože se jedná o výšky běžně od přízemí až nad 20 m, jsou tlakové poměry v exteriéru velmi odlišné i u jediného domu. U bodových věžových panelových domů je nutno řešit vzduchotěsnost (a tím i průvzdušnost) individuálně ještě navíc i v závislosti na zatížení větrem podle větrných oblastí. Jde totiž o splnění hygienických předpisů potřebné intenzity výměny vzduchu.

Oblast větrové zábrany je znázorněna na následujícím obrázku.

Větrová zábrana je celá zakroužkovaná část funkční spáry prvku Větrová zábrana je celá zakroužkovaná část funkční spáry prvku Zjednodušeně řečeno je to část od těsnění k těsnění

Větrová zábrana je na rozdíl od zábrany dešťové vždy tvořena těsněním. 

Těsnění z hlediska počtu těsnicích profilů

může být


Zde je nutné zdůraznit: nezaměňovat pojem jednoduché, dvojité či trojité těsnění s pojmem těsnění jednostupňové a dvoustupňové.

Těsnění z hlediska rozdělení na dešťovou a větrovou zábranu

může být

jednostupňové

více zde

dvoustupňové

více zde.

Zpět - tlačítko