INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Energetický specialista a auditor / Služby / ► Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

 Informace o průkazu energetické náročnosti budovy  Jak se energetický průkaz zpracovává?Informace o povinnosti mít PENB

Připravujeme kvalitní průkazy energetické náročnosti budov. Nepracujeme na dálku a vždy se přijedeme na dům podívat (pokud nejde o novostavbu). Dodali jsme již 130+ průkazů.


Kontaktovat energetického specialistu
  Čím se odlišujeme při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy?

 

Kdo musí mít průkaz energetické náročnosti budovy?

PENB (někdy také energetický průkaz či energetický štítek) musejí mít vlastníci či stavebníci v různých případech. Od 1. ledna 2016 také v případě, že pronajímají části svých domů. Více o tom, kdo musí mít PENB.

 Kdo má povinnost nechat připravit průkaz energetické náročnosti budovy 

Více informací o tom, kdo a kdy musí mít energetický průkaz

 

Co je průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti je dokument, který hodnotí spotřebu energie nutné pro provoz budovy za časové období (rok). Výsledkem je zařazení budovy do jedné ze 7 tříd dle její celkové energetické náročnosti. Více informací o průkazu

Takto vypadá průkaz energetické náročnosti budovy

Další informace o průkazu energetické náročnosti budovy

 

Zpracování průkazu energetické náročnosti

Zákon stanoví, že průkaz energetické náročnosti musí být zpracován objektivně, pravdivě a úplně. To mimo jiné znamená, že průkaz se nedá připravit na dálku. Proto vždy nemovitosti osobně prohlížíme. Jen tak je možné zaručit správnost průkazu. Podívejte se, jak průkazy připravujeme.

 Při zpracování PENB nic nepodceňujeme.

 

Jak probíhá zakázka při zpracování průkazu domu?    Ještě více informací o firmě INKAPO

 

Kde zpracováváme energetické průkazy

Vzhledem k nutnosti osobně prohlédnout nemovitosti, se kvůli dojezdové vzdálenosti a konkurenceschopnosti cen soustředíme především na Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a Vysočinu. Průkazy pro novostavby však zpracováváme pro zákazníky z celé České republiky. Podívejte se na příklady budov, pro které jsme dodali PENB.

Připravujeme kvalitní PENB pro všechny typy budov - bytové domy, panelové domy, rodinné domy, administrativní či komerční budovy, veřejné stavby apod.

 

Příklady průkazů energetické náročnosti budov, které jsme zpracovávali

 

Průkazy zpracováváme pro všechny typy budov - od rodinných domů přes bytové domy včetně panelových, administrativní budovy, komerční centra, budovy veřejné správy apod. pro všechny případy - prodej, pronájem, větší změnu (rekonstrukci, zateplení, výměnu oken, změnu vytápění aj.).

 

 Vyzkoušejte komunikaci, která Vás mile překvapí 

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

PENB dle legislativy

Průkaz energetické náročnosti budovy (někdy také PENB) je dokumentem, který vyhodnocuje spotřebu energie nutné pro provoz budovy za časové období. Základním právním rámcem je zákon 406/2000 Sb. ve znění zákona 318/2012 Sb. o hospodaření energií. Zpracovává se podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Legislativa kromě jiného stanoví, že:

Stavebník, vlastník budovy, nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami.

Záměna pojmů PENB a energetický štítek

V běžné mluvě dochází velmi často k záměně pojmů. Pojem průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)  bývá zaměňován za pojem energetický štítek. Stavebník nebo majitel nemovitosti, kterým nastane povinnost prokázat úroveň energetické náročnosti budovy neprokazuje stav budovy energetickým štítkem!

Energetická náročnost budovy ve smyslu zákona 406/2000 Sb. a 318/2012 Sb. se prokazuje výhradně prostřednictvím PENB, který se zpracovává podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.
 
K záměně pojmů dochází zřejmě tím, že součástí PENB je též grafická příloha, která opticky energetický štítek připomíná. Je však nutno zdůraznit, že grafické vyjádření u PENB a energetického štítku obálky budovy vyjadřují zcela odlišné věci.
 

Průkaz energetické náročnosti budovy

Vyjadřuje celkovou energetickou náročnost budovy vyjádřenou v GJ a měrnou vypočtenou roční spotřebu energie vyjádřenou v kWh/(m2.rok).

Energetický štítek obálky budovy

Vyjadřuje úroveň obálky budovy z pohledu součinitele prostupu tepla a vyjadřuje se ve W/(m2.K). Je tedy zřejmé, že má s energetickou náročností spojitost druhotnou. Více informací o energetickém štítku obálky budovy.

 

Kontaktovat energetického specialistu

Zpět - tlačítko