INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / ► Termografické měření

Termografie (termovize) budov

Technik diagnostik termografie prestižní certifikát

Jsme držiteli certifkátu Technik disagnostik termografie. Pomůžeme Vám odhalit místa, kterými uniká z Vašeho domu energie. Termografické měření (známé též jako tzv. termovize*) nalezne odpovědi na mnohé závažné otázky!

termografie termovize objednávka

Důvody pro měření | Nabízená řešení | Ceny termografického měření | Konkrétní příklady a přínosy termografie

Jde o technologii, která umožňuje díky snímkování v infračerveném spektru odhalit místa, která způsobují nezamýšlené úniky tepla - energieKvůli tomu pak dochází k tvorbě plísní, zbytečnému navyšování účtů za vytápění apod.

Provádíme odborná termografická měření (termovize) těchto typů


Proč zvolit pro termografické měření (termovizi) právě nás?

  • desítky let zkušeností v oboru stavebnictví
  • komplexní nabídka služeb, které souvisejí s energetickou náročností budov
  • osvědčení (certifikace) pro výkon činnosti

 


* Pozn.: Termovize je termínem zavedeným firmou FLIR. Správným odborným výrazem pro získání obrázku v infračerveném spektru je termografické měření. Z důvodu mnohem častějšího užití výrazu termovize budov, než výrazu termografické měření budov, tento výraz též užíváme, avšak na problém z profesionálního hlediska upozorňujeme.

Zpět - tlačítko