INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / ► Energetický audit

Energetický audit

Základní informace o energetickém audituKdo a kdy potřebuje energetický auditJak probíhá zpracování energetického auditu?

INKAPO: kvalitní a prověřené energetické audity

Více informací o energetickém auditu získáte při pohybu po stránce dolů.

Připravujeme energetické audity. Z řady vystupujeme kvalitou zpracování, úrovní komunikace a dlouholetými zkušenostmi ve stavebnictví - již od roku 1983.

 

Nezávazně poptat zpracování energetického auditu

 

Energetické audity zpracováváme objektivně, pravdivě a úplně.

Více o zpracovateli energetických auditů

audity pro velké firmy, MSP i veřejný sektor

Máme zkušenosti s prací pro nadnárodní korporace, malé a střední podniky i veřejný sektor. Odbornost, dlouhodobá důvěra, férový přístup a ceny, které dávají smysl. To je náš přístup.

Příklady některých klientů, pro které jsme zpracovávali energetické audity, posudky či jiné analýzy spojené se snížení energetické náročnosti budov

Nezávazně poptat energetický audit  Přehled vybraných referencí z oblasti energetického auditu

 


Co je energetický audit

Energetický audit komplexně hodnotí budovu a potenciál pro rentabilní dosažení úspor energie. Analyzovány jsou zejména stavební konstrukce nemovitosti, způsob vytápění či chlazení a přípravy teplé vody, osvětlení, elektrické spotřebiče a energetická účinnost technologických procesů.

Pohled na energetický audit - část tabulky srovnávající celkové spotřeby energie v jednotlivých letech

Zobrazit více informací o energetickém auditu


Kdy je nutné mít energetický audit

Energetický audit je možné nechat zpracovat prakticky kdykoli v případě zájmu o snížení spotřeby energie. Pro některé subjekty je jeho zpracování povinné. Například podle poslední změny zákona o hospodaření energií musejí energetický audit mít každé 4 roky velké podniky.

Povinnost zpracovat energetický audit. Tato tabulka přehledně shrnuje základní body.

 

Zobrazit více informací o povinnost nechat zpracovat energetický audit

 


Zpracování energetického auditu

Podle zákona (406/2000 Sb. o hospodaření energií) je audit nutné připravit objektivně, úplně a pravdivě. Při zpracování auditu záleží na všem - od výběru správného energetického auditora, přes analýzu objektu či objektů přímo na místě, pečlivé studium podkladů - projektové dokumentace, vyúčtování apod. až po hlavní část: formulaci a optimalizaci úsporných opatření. Na detailech záleží.

Při zpracování energetických auditů nám záleží na detailech. Pohled na malou část analytické tabulky v MS Excel a na detail analýzy výměr budovy.
 

Podívejte se, jak se audit zpracovává krok za krokem

ENERGETICKÝ AUDIT nalézá ÚSPORY ENERGIE

Energetický auditor na počátku shromáždí veškeré dostupné údaje o energetickém hospodaření. K tomu je nutná součinnost zadavatele energetického auditu. V první řadě slouží k této analýze účetní podklady zadavatele, a to za poslední 3 kalendářní roky.

Energetický auditor provede jejich rozbor, přičemž se vyhledávají zjevné i skryté nedostatky. Pečlivě se analyzuje také projektová dokumentace stavby. Dostupnost a kvalita podkladových materiálů mohou mít vliv na cenu energetického auditu.

Dále energetický auditor doporučuje možné varianty opatření, které vedou k optimalizaci energetické náročnosti dalšího provozu budovy či zařízení, včetně jejich ocenění a výpočtu návratnosti vložených prostředků. Energetický audit tedy umožňuje nalézt způsoby úspory energie.

 

Zadat nezávaznou poptávku na provedení energetického auditu

Zpět - tlačítko