INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Funkční spára oken a dveří

Funkční spára je zjednodušeně řečeno celý prostor mezi křídlem a rámem otvorové výplně, jak je patrno z následujícího obrázku.

Oblast funkční spáry je zvýrazněna elipsou. Oblast funkční spáry je zvýrazněna elipsou. Jedná se o celý prostor vymezený vnitřní profilací rámu a vnější profilací křídla

Z pohledu uživatelského jde o jednu z nejdůležitějších částí otvorových výplní. Při poruše funkce kterékoli součásti funkční spáry se tato skutečnost totiž projeví okamžitě na funkčnosti okna či dveří.

Funkční spára zajišťuje:

 

Celá oblast funkční spáry se dělí na dvě základní části, kterými jsou dešťová zábrana a větrová zábrana. Jejich rozlišení je patrné z následujícího obrázku.

Funkční spára okna Funkční spára okna Rozdělení na dešťovou a větrovou zábranu

Dešťová zábrana

působí proti průniku deště, obecně jakékoli vlhkosti včetně například kondenzátu z prostoru křídelního profilu - zajišťuje vodotěsnost.

Větrová zábrana

působí proti nežádoucím průnikům větru - zajišťuje vzduchotěsnost a významně se podílí na průvzdušnosti. Jak je známo, tato dvě hlediska jsou v protikladu, což je nutné případ od případu řešit.

Správně navržený okenní a dveřní profil je vždy opatřen dešťovou zábranou oddělenou od větrové zábrany. Obzvlášť u plastových oken to takto nebývá vždy, bohužel se tato skutečnost vyskytuje i u některých výrobků renomovaných firem.

Podle toho, jak je tento detail vyřešen, rozlišujeme:

JEDNOSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ

kde dešťová a větrová zábrana nejsou odděleny

DVOUSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ

kde dešťová a větrová zábrana jsou odděleny

Přehledné uspořádání funkční spáry včetně popisu jednotlivých částí je znázorněno na následujícím obrázku.

Těsnění funkční spáry Těsnění funkční spáry Uspořádání u okapnice okna
Možnosti těsnění funkční spáry Možnosti těsnění funkční spáry Názvosloví podle počtu těsnění a způsobu utěsnění
Zpět - tlačítko