INKAPO

Energetický posudek - způsob hodnocení pro dotační programy

Aktuálně: Energetický posudek Nová zelená úsporám 2015

Energetický posudek - hodnocení pro dotační programy

Zákon č. 318/2012 Sb., který je změnou (novelou) původního zákona č. 406/2000 Sb. zavádí novou kategorii pro posouzení energetické náročnosti budov - energetický posudek.

Oproti energetickému auditu, jehož posláním je objektivně zhodnotit stav, navrhnout a doporučit všechny efektivní způsoby úspor, energetický posudek je elaborátem s hodnocením vypracovaným podle předem nastavených parametrů.

Administrativní budova - dotační program Eko-Energie Administrativní budova - dotační program Eko-Energie Stav před provedením opatření
Administrativní budova - dotační program Eko-Energie Administrativní budova - dotační program Eko-Energie Stav po provedení opatření

Kdo může energetický posudek zpracovávat?

Energetický posudek může zpracovávat pouze energetický specialista. Je to vždy fyzická osoba, která je přezkoušena zkušební komisí v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu. Energetický specialista se prokazuje platným osvědčením, které vydá po vykonané zkoušce MPO. Pokud energetický audit zpracovává firma, pak odpovědnost za audit přebírá vždy jedna konkrétní osoba - energetický specialista (auditor) jako fyzická osoba. V případě firmy INKAPO je energetickým specialistou Ing. Zdeněk Petrtyl s oprávněním číslo 0971.

Na co se energetický posudek zaměřuje?

Součástí energetického posudku je:

  • rozbor stavu obalových stavebních konstrukcí, způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických spotřebičů
  • vyhodnocení energetické účinnosti technologických procesů
  • navržení opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budovy
  • posouzení, jak efektivní je navržené opatření včetně porovnání a vyhodnocení podle předem nastavených kritérií.

Potřebujete vypracovat energetický posudek a nevíte, kterou firmu si vybrat jako dodavatele?

  • Spokojenost zákazníka a kvalita výsledného produktu je pro nás vždy na prvním místě. Staňte se naším dalším spokojeným zákazníkem!

  • Energetický posudek od nás = profesionálně zpracovaný a objektivní dokument, který Vám  pomůže šetřit náklady na energii a získat finanční podporu z některého dotačního programu!

  • Vyhotovíme pro Vás energetický posudek pro jakýkoli dotační program a pomůžeme s vypracováním žádosti o dotaci.

energetický posudek

 

 

V této sekci stránek naleznete užitečné informace o energetickém posudku - základní charakteristiku a legislativní úpravu energetického posudku

 mám zájem o energetický posudek

Zpět - tlačítko