INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Akustické vlastnosti oken a dveří

Akustické vlastnosti otvorových výplní se hodnotí dle ČSN EN ISO 717-1:1998 pomocí vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB]. Tato vážená vzduchová neprůzvučnost se stanovuje pomocí faktorů přizpůsobení spektru hladin akustického tlaku v závislosti na různých kmitočtech tzv. třetinooktávových pásem.

Zvuk je z fyzikálního hlediska šíření akustického vlnění o různém kmitočtu. pro běžnou praxi je rozhodující rozsah kmitočtu od 100 do 3150 Hz. To je hlukové zatížení, které se běžně vyskytuje v našem okolí. Měřením ve vzdálenosti 2 m od fasády se získá křivka hlukového zatížení v exteriéru. Měřením v interiéru se pak získává křivka hlukového zatížení v interiéru.

Hodnoty naměřeného akustického tlaku Rw se porovnávají s tzv. směrnými hodnotami, které pro celé měřené spektrum 100 - 3150 Hz tvoří tzv. směrnou křivku a jsou dány normou. Hodnota pro frekvenci 500 Hz je pak jednočíselným vyjádřením vážené vzduchové neprůzvučnosti Rw [dB].

na akustické vlastnosti má zásadní vliv

  • DRUH ZASKLENÍ

Zvýšení stupně zvukově izolační schopnosti otvorové výplně lze dosáhnout použitím speciálně upravených křídelních výplní (dvojskla, trojskla, vrstvená skla a podobně). Příklad použití vrstveného skla je na následujícím obrázku.

Příklad použití vrstveného skla pro zvýšení zvukově izolačních vlastností Příklad použití vrstveného skla pro zvýšení zvukově izolačních vlastností Do vzniklé mezery lze navíc vložit stínicí žaluzii
  • STAVEBNÍ HLOUBKA PROFILU OKNA ČI DVEŘÍ

větší hloubka (tloušťka) profilu přispívá k lepším zvukově izolačním vlastnostem rámu,     především proto, že se zvyšuje hmotnost, která podstatně ovlivňuje schopnost tlumit některá spektra akustického tlaku

  • KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ FUNKČNÍ SPÁRY

lepší schopnost tlumit zvuk má zalomený tvar rámu (takzvaná okna s dorazem nebo-li nalehávkou) než výrobky, které zalomení nemají. Příkladem okna se zalomenou a bez zalomené funkční spáry jsou okna na následujícíh obrázcích.

Vlevo je běžné plastové okno, vpravo pak okno systému Thermostar F-86 na následujícím obrázku. Třída zvukové izolace okna Thermostar při použití běžného izolačního dvojskla je cca 32 dB, což je poměrně nízká hodnota na to, že rám a křídlo jsou 86 mm silné.

Příklad zalomené funkční spáry plastového okna - běžné řešení Příklad zalomené funkční spáry plastového okna - běžné řešení Zalomení (křídlo přesahuje přes rám vně i uvnitř) zvyšuje zvukovou izolaci
Příklad nezalomené funkční spáry - méně časté řešení Příklad nezalomené funkční spáry - méně časté řešení Zvukové vlnění proniká funkční spárou lehčeji, okno má horší akustické vlastnosti
Zpět - tlačítko