INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Ovladatelnost oken a dveří

funkční vlastnosti kování

se posuzují podle různých normových předpisů, mezi které se mimo jiné řadí:

  • mechanická trvanlivost dle požadavků ČSN EN 12 400,

  • celková funkčnost kování posuzovaná dle ČSN EN 14351-1,

  • mechanické vlastnosti ve smyslu síly potřebné k uvedení mechanismu kování do pohybu dle ČSN EN 13115,

  • odolnost proti korozi dle ČSN EN 1670.

Optimální ovladatelnost moderních oken a dveří zajišťuje

obvodové kování

jehož základní součásti jsou zřejmé z následujícího obrázku:

Příklad obvodového kování okna a balkonových dveří Příklad obvodového kování okna a balkonových dveří Principem funkce je interakce jednotlivých částí křídla a rámu v přesně stanoveném počtu míst po obvodě křídla

Funkce kování v otvorové výplni je poměrně často podceňována nebo přehlížena. Přitom platí, že otvorová výplň může být vyrobena zcela bezchybně a v nejvyšší kvalitě, ale chybné seřízení kování neumožní správnou funkčnost celého výrobku. Na vrub chybného seřízení jde často i případné mechanické poškození rámu nebo křídla.

Množství závad funkčnosti výplní otvorů může být způsobeno právě špatnou funkcí kování. Jeho seřízení a údržbě je třeba věnovat velkou pozornost. Princip seřízení obvodového kování je znázorněn na následujícím obrázku:

 

Znázornění způsobu seřizování pohyblivých částí obvodového kování Znázornění způsobu seřizování pohyblivých částí obvodového kování Pohyblivé části mají excentrické čepy, u kterých se pootáčením reguluje stupeň přitlačení křídla do rámu

Velmi důležitou součástí údržby kování je jeho pravidelné čištění a následné promazání všech pohyblivých částí alespoň jednou ročně. Vhodný je olej s příměsí silikonových složek, které po odpaření olejové části zajišťují zmenšení tření mezi vzájemně se pohybujícími částmi. Místa vyžadující údržbu jsou znázorněna zde:

Šipky znázorňují místa, která je nutno pravidelně promazávat. Šipky znázorňují místa, která je nutno pravidelně promazávat. Poznámka: výrobci kování mohou mít tato místa umístěna různě, měla by být označena v montážním návodu

Na druhu použitého kování závisí též zatřídění z hlediska bezpečnosti. Klasifikace se provádí podle ČSN P ENV 1627, příloha D. V následující tabulce je výtah z této normy včetně popisu charakterizujícího ten který bezpečnostní stupeň.

Zatřídění

Popis

třída 1

Příležitostný zloděj se pokouší rozbít okno, dveře nebo uzávěr užitím fyzického násilí (kopáním, nárazy ramene, zdviháním, vytrháváním).

Třída běžného obvodového okenního i dveřního kování bez dalších úprav.

třída 2

Příležitostný zloděj se pokouší dále rozbít okno, dveře nebo uzávěr užitím jednoduchých nástrojů (šroubováku, klínu, kleští).

Třída běžného okenního obvodového i dveřního kování se speciálně upravenými hlavami zavíracích čepů, protikusy v okenním rámu jsou zadlabány nebo připevněny masivními (zesílenými) prostředky.

třída 3

Zloděj se pokusí zjednat si přístup použitím dalšího šroubováku či páčidla.

třída 4

Zkušený zloděj dále používá pily, kladiva, sekyry, sekáče nebo přenosné akumulátorové vrtačky.

třída 5

Zkušený zloděj dále používá elektrické nářadí (vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku) o průměru kotouče max. 125 mm.

třída 6

Zkušený zloděj dále používá elektrické nářadí (vrtačku, přímočarou pilu, úhlovou brusku) o průměru kotouče max. 250 mm.

Poznámka: třídy 4, 5, 6 jsou pro otvorové výplně prakticky nedosažitelné, ochrana v těchto třídách se řeší dalšími prostředky jako jsou mříže, rolety, okenice apod.
 
K tématu kování a ovladatelnosti a s tím souvisejících dalších věcí podrobněji např. v publikaci Okno - klíčová součást staveb.

Zpět - tlačítko