INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Zasklívací spára oken a dveří

Zasklívací spárou se rozumí oblast mezi vnitřním profilem okenního křídla a jeho výplní (většinou dvoj- nebo trojsklem).

Zasklívací spára

Schematicky je oblast zasklívací spáry znázorněna na následujícím levém obrázku.

Znázornění oblasti zasklívací spáry Znázornění oblasti zasklívací spáry Zasklívací spárou se rozumí část ohraničená elipsou
Zasklívací spárou se rozumí část ohraničená elipsou Zasklívací spárou se rozumí část ohraničená elipsou Šipka ukazuje nejčastější místo vzniku kondenzátu při špatném provedení

Někteří výrobci oken a dveří mívají problém s dodržením normových předpisů, které jsou taxativně vymezeny zněním ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky, a to již od doby platného znění z roku 2002. V této normě je jasně stanoveno, že nikde na vnitřním povrchu stavební konstrukce či její část nesmí dojít ke vzniku kondenzace vzdušné vlhkosti.

Je proto s podivem, že se  tento problém vyskytující obvykle se u spodní zasklívací lišty křídla, objevuje ještě v současnosti. Kondenzát v tomto místě lze pozorovat poměrně často. Důvodem je pokles povrchové teploty rámu a výplně pod mezní hodnotu.

KONDENZACE VZDUŠNÉ VLHKOSTI na skle - OPATŘENÍ K JEJÍMU VYLOUČENÍ

Tento problém vznikající u spodní zasklívací lišty lze vyřešit v zásadě následujícími způsoby:

namísto hliníkových. Toto opatření se používá v současnosti zcela běžně. Nicméně samo o sobě je spíše na hranici, splnění normových požadavků bez alespoň několikamilimetrového zvětšení běžné 16-ti mm hloubky uložení zasklení (platí hlavně pro izolační dvojskla) bývá občas nejisté.

křídelní výplně pomocí změny profilu křídla. Tento způsob je problematický u plastových oken, protože jakákoli změna profilu oproti standardu je prakticky nemožná. Naopak u oken dřevěných je toto řešení jednoduše možné a solidní výrobci jej s výhodou používají.

křídelní výplně beze změny profilu křídla. Jde o technologii vlepování skla do křídelního rámu. Nepoužívají se standardní distanční podložky, takto ušetřený rozměr jde na konto hloubky uložení.

Zpět - tlačítko