INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Reference

nová zelená úsporám

Máme za sebou realizaci více jak 40 projektů v rámci dotačního programu Zelená úsporám v rámci první vlny i nynějšího pokračování. Odborné posudky (projekt i energetické hodnocení) provádíme v rámci celé ČR.

energetický audit

Energetický audit je komplexní posouzení energetického hospodářství. Navrhuje energeticky a ekonomicky optimální řešení ke snížení energetické náročnosti.

energetický posudek

Energetickým posudkem se dokládá splnění předem stanovených parametrů, které zadavatel sleduje. Častým případem je vhodnost splnění kritérií dotačních programů nebo vhodnost využití obnovitelných zdrojů energie (OZE).

průkaz energetické náročnosti budovy

Často zaměňovaný za pojem energetický štítek. Slouží ke stanovení třídy energetické náročnosti za normových okrajových podmínek.

termovize - termografie budov

Jsme držiteli certifkátu Technik disagnostik termografie. V rámci naší činnosti se zaměřujeme též na tepelně technickou diagnostiku staveb v rámci celé ČR.

ostatní služby stavebním investorům

organizace výběrových řízení

Před vlastní realizací výměny oken či zateplení je nutné pečlivě vybrat spolehlivého partnera, který tyto stavbení práce kvalitně a přitom v přiměřené ceně provede. Toho docílíte pouze tehdy, uplatníte-li pro výběr dodavatele objektivní a jednoznačně formulovaný souhrn zadávacích podmínek.

technický dozor investora

Výběr správného dodavatele je pouze předpokladem úspěchu. Provádíme též činnost TDI u výměn či instalací oken a dveří v rámci celé ČR.

Zpět - tlačítko