INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Slovník pojmů - okna a dveře (výplně stavebních otvorů)


Jednostupňové těsnění

O jednostupňovém těsnění otvorové výplně mluvíme tehdy, jsou-li dešťová zábranaa větrová zábrana sloučeny do jednoho celku. Podstatným a charakteristickým rysem profilů s jednostupňovým těsněním je absence dekompresní dutiny, jak je patrno z následujících obrázků.

Příklad okna zcela bez dekompresní dutiny Příklad okna zcela bez dekompresní dutiny Těsnost funkční spáry je zajištěna pouze dvěma pryžovými těsnicími profily
Obdobné uspořádání funkční spáry Obdobné uspořádání funkční spáry Okno v tomto provedení funkční spáry dosáhne pouze základního stupně vodotěsnosti

Řešení s jednostupňovým těsněním nelze obecně považovat za příliš vhodné. Naprosto nevhodné je pro použití oken a dveří od cca 3. podlaží budov. Přesto se s tímto typem oken lze poměrně často setkat i u panelových domů - jedná se totiž o ty nejlevnější varianty oken a dveří.

Nevýhody tohoto řešení

  • srážková nebo zkondenzovaná voda nemá ve spodní části okenního rámu k dispozici žádnou sběrnou drážku, rozlévá se po celé vnitřní ploše profilu, vnitřní těsnění při větším náporu nezabrání průniku vody do interiéru
  • tento efekt podporuje i venkovní dorazové těsnění umístěné na okenním rámu, v interakci s těsněním vnitřním umožňuje vznik podtlaku ve funkční spáře, který ještě omezuje možnost odtoku vody mimo profil.

Typ těchto oken lze doporučit pouze pro použití bez nároku na vyšší vodotěsnost.

 


Dvoustupňové těsnění

O dvoustupňovém těsnění otvorové výplně mluvíme tehdy, jsou-li dešťová zábrana a větrová zábrana odděleny na samostatné funkční části, jak je vidět z následujícího obrázku.

Dvoustupňové těsnění Dvoustupňové těsnění Větrová a dešťová zábrana jsou odděleny a působí každá samostatně

Dešťovou zábranu tvoří dekompresní dutina ukončená ve většině případů těsnicím profilem. Tento těsnicí profil pak tvoří vlastní větrovou zábranu buď samostatně neboještě s dalším těsněním, pokud je těsnicích profilů směrem do interiéru více. Podrobněji k tomuto tématu např. v publikaci Okno - klíčová součást staveb.

Varianty řešení

Je jich poměrně mnoho,  jak je patrno z následujících obrázků, přičemž uvedený výčet zdaleka není kompletní.

Profil s malou dekompresní dutinou Profil s malou dekompresní dutinou Uspořádání může činit potíže při větším dešťovém přívalu
Profil s malou dekompresní dutinou Profil s malou dekompresní dutinou Opět může nastat problém s kapacitou sběrné drážky, povrch sběrné drážky je pouze dřevěný, naskýtá se otázka trvanlivosti materiálu
Profil se správně provedenou dekompresní dutinou Profil se správně provedenou dekompresní dutinou Šipka znázorňuje kapacitní sběrnou odvodňovací drážku, která zajistí odvedení vody mimo okno
Profil s menší kapacitou jinak správně provedené dekompresní dutiny Profil s menší kapacitou jinak správně provedené dekompresní dutiny Takto provedené středové těsnění může při nesprávném svaření způsobit omezenou vodotěsnost celého profilu
Další příklad správně provedené dekompresní dutiny Další příklad správně provedené dekompresní dutiny Konstruktér tohoto profilu pamatoval i na správnou tepelně technickou funkci výrobku včetně hlubšího uložení zasklení
Správně provedená dekompresní dutina dřevěného okna Správně provedená dekompresní dutina dřevěného okna Sběrná drážka je dostatečně kapacitní a je tvořena hliníkovým profilem, který zaručuje dostatečnou životnost, nevýhodou je absence přerušení tepelného mostu okapního profilu

Z výše uvedených obrázků plyne, že princip funkce dvoustupňového těsnění spočívá v oddělení částí zajišťujících vodotěsnost od částí, které plní funkci těsnosti proti účinkům větru.

Proto nelze pojem dvoustupňové těsnění zaměnit s pojmem těsnění dvojité. Dvojité těsnění znamená přítomnost dvou pryžových těsnění, které může být i u jednostupňového těsnění. Na následujícím obrázku je příklad těsnění dvoustupňového s těsnicím profilem jednoduchým.

Profil se správně provedenou dekompresní dutinou Profil se správně provedenou dekompresní dutinou Obrázek znázorňuje těsnění dvoustupňové (dešťová a větrová zábrana odděleny) a přesto s těsněním jednoduchým (jediný pryžový profil)

Toto řešení se vyskytuje prakticky pouze u dřevěných eurooken s tloušťkou profilu 68 mm.

Výhody těsnění dvoustupňového oproti jednostupňovému

  • srážková nebo zkondenzovaná voda má k dispozici sběrnou drážku, která umožňuje řízený odtok srážkové vody mimo funkční spáru
  • z toho plyne základní předpoklad k vodotěsnosti takového výrobku
  • při poruše těsnicího profilu tato skutečnost ještě nemusí znamenat ztrátu vodotěsnosti
  • tyto výrobky jsou méně náchylné ke ztrátě funkčnosti při eventuelním nedokonalém seřízení
  • celkově jsou výrobky s dvoustupňovým těsněním funkčně i provozně spolehlivější

 

Zpět - tlačítko