INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / ► Termografické měření / Přínosy termografického měření (termovize)

Přínosy termografického měření (termovize)

 

Konkrétní přínosy termografie termovize

Zde uvádíme některé příklady, ve kterých byly pomocí termografického měření budov zjištěny nedostatky. Výsledky práce poskytly průkazný a objektivní materiál pro nápravu nevyhovujícího stavu.

Termovize: Tepelný most ve styku stěna - střecha domu

tepelný most stěna - střecha

V tomto případě je patrná přítomnost silného lineárního tepelného mostu, a to jak v rovině horizontální, tak vertikální. Po celé délce je povrchová teplota na hranici výskytu plísně. Prokreslené spáry a velmi nízká teplota v hodnoceném koutu poukazují na možný problém v provedení tepelné izolace ETICS fasády.


Termovize: Teplotní anomálie v obálce budovy (fasáda)

teplotní anomálie ve fasádě budovy

Tento příklad ukazuje na poměrně významný únik energie skrze obálku budovy - fasádu. Na snímku je možné vidět:

a) prasklinu ve zdi (krátká šipka)
b) vlhké zdivo (tmavá skvrna nad krátkou šipkou)
c) žluté oblasti ukazují na únik tepla

Pro správnou vypovídací hodnotu snímku je nutné jej porovnat i se snímkem pořízeným v interiéru.

   Snímek praskliny ve fasádě analyzovaného domu pořízený klasickou technologií.
prasklina v obvodovém plášti budovy   

Termovize: Místo styku dvou z venku ochlazovaných konstrukcí (roh v ložnici)

místo styku dvou externě ochlazovaných konstrukcí (roh v ložnici)

Tento termodiagram zobrazuje problematické místo v ložnici. Zeleně označené místo ohraničuje zónu, kde byla dosažena kritická teplota pro vznik plísní. V době měření byla venkovní teplota cca 2,6 °C, avšak na dotyk byla stěna ve zkoumané oblasti vlhká až mokrá. Toto inkriminované místo jasně nesplňovalo podmínky pro zabránění vzniku plísní i kondenzace vzdušné vlhkosti.
 

Termovize: Problémy s izolací v oblasti oken

výrazné poruchy tepelné izolace - okno

Detailní snímek pořízený termokamerou ukazuje na výrazné nedostatky v provedení tepelné izolace v oblasti okna. Levý spodní roh připojovací spáry je kritickám místem. Linie Li1 značí, že minimálně část zobrazené oblasti má povrchovou teplotu pod teplotou rosného bodu. Modře vyznačené oblasti označují plochy s rizikem kondenzace a výskytem plísní. Označenými místy také uniká z bytu tepelná energie.

Zpět - tlačítko