INKAPO

Termografické měření (termovize) budov: nabízená řešení

termografie termovize výsledky

Výsledkem termografického měření je zdokumentování chyb a sepsání odborného protokolu o termografickém měření, kde je naprosto průkazným způsobem prokázáno, v jakých oblastech došlo k pochybení. Zákazník tak dostává k dispozici materiál, který může použít pro úspěšné jednání s nedbalým dodavatelem.

Termografie (termovize) rodinných domů

termografie termovize rodinných domůPraxe ukazuje, že dodavatelské společnosti (stavební firmy), bohužel, mnohdy neodvádějí kvalitní práci a šidí své zákazníky. Stavební práce nedosahují takové kvality, aby výsledek plnil funkce, které se od domu oprávněně očekávají (tj. plnohodnotné a kvalitní bydlení). Dochází ke zbytečným ztrátám energie, vzniku plísní apod. Pomocí tzv. termokamery dokážeme pohlédnout na stavbu tak, jak by to pouhým okem nebylo možné. Pokud máte rodinný dům a řešíte problémy vzniku plísní, úniku tepla apod., rádi Vám pomůžeme!

Termografie (termovize) bytových domů

termografie termovize bytových domů

Nejen rodinné, ale i bytové domy vykazují problémy způsobené nedokonale provedenými pracemi. I v tomto případě Vám nabízíme odbornou pomoc. Provedeme odborné termografické měření, objektivně zjistíme nedostatky, ať již existují pouze v jednom bytě či v celé budově a dodávme Vám podklady pro jednání s nedbalým dodavatelem.

Termografie (termovize) průmyslových areálů

termovize termografie průmyslových areálůAni průmyslovým objektům (řadíme do nich např. tovární haly, administrativní budovy, kanceláře, dílny apod.) se problémy nevyhýbají. Na základě našich dlouholetých zkušeností v oblasti stavebnictví (konstrukce, návrhy, energetické audity, tepelně-technické výpočty apod.) pro Vás rádi připravíme profesionální termografický posudek, s jasnou a průkaznou vypovídací hodnotou. Přesně tak, jak potřebujete.

Zpět - tlačítko