INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / ► Termografické měření / Důvody pro termografické měření (termovizi)

Důvody pro termovizní měření (termovizi)

termografie termovize právo na bydlení bez problémů

Proč je potřeba termografické měření (termovize)

Nemělo by se to stávat, ale realita je, bohužel,  taková. V nových domech se tvoří plíseň, zavřenými okny uniká z bytů teplo, stejně tak i stěnami (jak ukazuje např. připojený obrázek). To vše může být způsobeno nekompetnetností dodavatele - stavební firmy. Pozice koncového zákazníka bývá mnohdy obtížná, protože dodavatel buď odmítá jednat, nebo neuzná svou chybu.

Scénář č. 1: Řešení následků

Častým důvodem pro využití termografického měření, je nutnost řešit problémy nastalé ex post. Jde o případy, kdy bylo stavební dílo předáno k užívání a vyskytly se různé komplikace. Ačkoli často ještě není pozdě k jejich řešení, jde o variantu, která se řeší obtížněji.

Scénář č. 2: Prevence

Druhou možností je řešení problémů ještě ve fázi výstavby/rekonstrukce. Jde o problém, který bývá snadněji řešitelný, neboť ještě lze včasným zásahem předejít problémům (rychlým zjednáním nápravy), které by nastaly v případě předání stavebního díla k užívání působily problémy.

Termografické měření poskytuje objektivní údaje

Pokud jste se i Vy setkali či setkáváte s podobnými problémy a chcete je vyřešit, nabízíme Vám pomoc. S využitím technologie, která snímá obraz v infračerveném spektru (tzv. termografické měření prováděné pomocí termokamery) je možné objektivně zhodnotit stav a poukázat na zjištěné nedostatky. Údaje získané pomocí termokamery jsou objektivní a mohou posloužit jako pádný argument při vyjednávání a dokazování pochybení ze strany dodavatele.

Zpět - tlačítko