INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / ► Termografické měření / Ceny termografického měření (termovize)

Ceny termografického měření (termovize)

KOLIK STOJÍ TERMOGRAFICKÉ MĚŘENÍ

Protože jde vždy o unikátní zakázku, není bez bližších informací možné říci, kolik přesně bude měření stát. Nemáme ambice být řádově levnější než konkurence, avšak jsme si plně vědomi toho, že cena je pro Vás důležitá. Velmi rádi (a samozřejmě zdarma) pro Vás vypracujeme cenovou nabídku.

Cena za jeden termosnímek

Cena za jeden pořízený snímek je přibližně 400,- Kč. Bez znalosti bližších souvislostí však není možné říci, kolik snímků bude pro kvalitní analýzu Vašeho objektu potřeba. Platí však, že snímků pořídíme tolik, aby bylo možné provést kvalitní analýzu s výbornou vypovídací hodnotou. Zároveň však plně respektujeme pohled zákazníka a víme, že peníze je vždy nutno vynakládat účelně a efektivně.

příklad měření termovizní kamerou

Co Vám za Vaše peníze nabízíme

Jsme si vědomi toho, že ceny hrají v rozhodování zákazníka velmi významnou roli. Pokud se rozhodujete, zda  objednat termografické měření, pravděpodobně řešíte nějaký problém s Vaším domem či bytem. Nemůžeme Vám slíbit, že za několik set korun od nás dostanete dva obrázky a protokol s odborným vyjádřením. To by Vaše problémy pravděpodobně nevyřešilo.

Dáváme Vám však své slovo, že pokud se na nás obrátíte s tím, že potřebujete pomoci, odvedeme svou práci kvalitně, odborně a způsobem, který zaručí, že příčina problémů, které Vás trápí, bude odhalena.

Jde nám o to, abyste své peníze ušetřili

Proto, aby bylo možné práci odvést kvalitně, je nutno pořídit sérii snímků pomocí termokamery a tyto snímky následně pečlivě analyzovat. Analýza spolehlivě odhalí i pokusy o fingované úpravy ze strany dodavatelů (setkali jsme se např. i s pokusy o umělé ohřátí interieru tak, aby nedostatky na stavebním díle nebyly patrné).

Naším cílem je, abyste v případě, že došlo k pochybení ze strany dodavatele, měli možnost domoci se nápravy. To znamená, abyste dále neztráceli peníze formou zvýšených nákladů na vytápění či neustálým a marným bojem s plísněmi. To, že zájem zákazníka je na prvním místě nebereme jako frázi. Záleží nám na tom, abyste Vaše současné problémy vyřešili.

Zpět - tlačítko