INKAPO

Termovize - reference

vybrané referenční zakázky

Infračervený odražeč Infračervený odražeč Stanovování velikosti odražené teploty
Garážová vrata - ocelový rám + izolované výplně Garážová vrata - ocelový rám + izolované výplně Prokreslení tepelně vodivé rámové konstrukce
Termogram části fasády Termogram části fasády Výrazný tepelný most podél terénu
Termogram části vchodových dveří Termogram části vchodových dveří Oblast promrzání kolem vrchního kování
Zdivo z keramických tvarovek bez zateplení Zdivo z keramických tvarovek bez zateplení Viditelné tepelné mosty v každé spáře zdiva
Bytový dům s členitou fasádou Bytový dům s členitou fasádou Zřetelné tepelné mosty nezateplené obálky budovy
Zpět - tlačítko