INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / ► Energetický audit / Základní informace o energetickém auditu

Základní informace o energetickém auditu

Analýza pohledem energetického auditora

Energetický audit je odborné posouzení toků všech druhů energie a nakládání s energií v celém areálu hodnoceného subjektu (soubor budov, budova, technologie). Cílem tohoto odborného posouzení je:

  • zhodnotit současný stav užití všech druhů energie u hodnoceného objektu
     
  • identifikace optimálního způsobu dosažení úspor všech druhů používané energie z hlediska technického, ekonomického a ekologického
     

Mám zájem o kvalitní energetický audit

Má-li se správně vyhodnotit celkový přínos navržených opatření, postupuje se tak, že se každému z výše uvedených hledisek přiřadí určitá váha. Podle celkového výsledku se následně hodnotí jednotlivé varianty posuzované v rámci energetického auditu. Z toho plyne poznatek, že doporučení auditu mohou při hodnocení různými auditory u konkrétního případu i odlišná, což závisí například u dotačních programů na kritériích, která jsou v rámci toho kterého programu sledována.

Obecně však platí, že energetický audit má být zpracován s maximální mírou objektivity a neměl by podléhat různým partikulárním vlivům.

Zpět - tlačítko