INKAPO

Energetický audit: možnost i povinnost

Energetický audit je dokumentem, jehož vypracování je v některých případech nutností danou legislativou. Avšak i ty subjekty, které nemusejí nechat vypracovat energetický audit povinně, mohou díky jeho provedení a užitečným závěrům v budoucnu výrazně ušetřit náklady za spotřebovanou energii.

 

Nezávazně poptat zpracování energetického auditu

 

Kdo musí mít energetický audit

Povinnost zpracovat energetický audit. Tato tabulka přehledně shrnuje základní body.

Od 5. prosince 2015 musejí mít enrgetický audit velké podniky

 

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že:

  1. budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem
     
  2. u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy

 

Povinnost mít energetický audit

 

Co říká zákon

Zákon 406/2000 Sb. ve znění změny č. 318/2012 Sb. a prováděcí vyhláška 213/2001 Sb. stanovují, kdy vzniká povinnost zpracování energetického auditu takto:

(1) Hodnota, od níž vzniká pro organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 1500 GJ celkové roční spotřeby energie.

(2) Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených v odst. 1 povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie.

Celkovou roční spotřebou energie se rozumí součet všech forem energie ve všech odběrných místech provozovaných pod jedním identifikačním číslem.

(3) Energetický audit musí mít také velké podniky (250+ zaměstnanců A ZÁROVEŇ obrat větší než 50 mil. EUR NEBO aktiva větší než 43 mil. EUR). Každé 4 roky je nutné energetický audit obnovovat.

 

Nezávazně poptat zpracování energetického auditu

 

Energetické audity zpracováváme objektivně, pravdivě a úplně.

 

Více o zpracovateli energetických auditů    Přehled vybraných referencí z oblasti energetického auditu

Zpět - tlačítko