INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / ► Energetický audit / Technická zařízení budov (TZB)

Technická zařízení budov (TZB)

Aby budova vyhovovala požadavkům musí být splněny porovnávací ukazatele, které stanoví vyhláška č. 291/2001 Sb., o podrobnostech účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách.

Jak prokázat splnění porovnávacích ukazatelů TZB

Porovnávací ukazatele jsou splněny, když technická zařízení budovy pro:

vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení a jejich regulace

 

zajistí:

  1. požadovanou dodávku užitečné energie pro požadovaný stav vnitřního prostředí,
  2. dodávku energie s požadovanou energetickou účinností,
  3. požadovanou osvětlenost s nízkou spotřebou energie na sdružené a umělé osvětlení,
  4. nízkou energetickou náročnost budovy.
Zpět - tlačítko