INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / ► Revitalizace a zateplení bytových domů / Služby spojené s revitalizací a zateplením bytových domů

Služby v rámci revitalizace a zateplení bytových domů

 

Komplexní balíček služeb spojených s revitalizací a zateplením bytových domů

Posouzení současného stavu domu | Zaměření stavby | Měření termokamerou | Energetický audit | Energetický posudek | PENB | Projektová dokumentace | Rozpočet stavby | Výběrové řízení na stavební firmu | Vyřízení stavebního povolení | Získání dotace

 

Společně prodiskutujeme možnosti pro zateplení a revitalizaci Vašeho bytového domu - panelového nebo zděného

 

Pečlivé posouzení současného stavu domu

Revitalizace se nedělá s výhledem na několik let, ale na několik desítek let. Říká se, že každý řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. A proto se vyplatí věnovat všem krokům náležitou pozornost.

 

Prohlídka bytového domu přímo na místě

Osobní prohlédnutí a analýza nemovitosti je nutným základem. Během této aktivity projdeme všechny části domu - od suterénu a sklepů až po půdu a střechu. V 90 % případů nás přitom doprovází i zástupce klienta - např. předseda nebo místopředseda SVJ či bytového družstva. Diskutujeme o současném stavu a místům, která jsou z nějakého důvodu problémová, věnujeme zvýšenou pozornost. Může jít o místa se zvýšenou vlhkostí, mechanicky porušené detaily a podobně.

Bezplatné energetické poradenství

Díky tomu, že provozujeme nezávislé energetické poradenství, jsou závěry a doporučení 100 % objektivní. Nejsme vázáni na žádného dodavatele či technologii.

 

V tomto konkrétním případě byl v domě problém s vlhkostí. Po dohodě s klientem jsme nechali odkrýt zeminu, abychom měli jistotu o zdroji problému. Již během zemních prací se hloubená jáma začala odspodu plnit vodou.

Pohled na fasádu domu z roku 1937, ve kterém je problém se vzlínající vlhkostí     Detail místa, které jsme po dohodě s klientem nechali odkrýt, abychom měli jistotu o skutečném stavu

Díky tomu, že jsme se dozvěděli o skutečném stavu a příčině problému, jsme mohli navrhnout i odpovídající opatření v rámci hydroizolace. Na situaci tak bude realizační firma plně připravena a bude i jasné, jak na ni reagovat a zdroj vlhkosti eliminovat.

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku zpracování projektové dokumentace na revitalizaci - zateplení - rekonstrukci bytového domu

 

Zaměření detailů, terénu, kontrola projektové dokumentace stávajícího stavu

Ideálním stavem je, když k objektu existuje kompletní projektová dokumentace stávajícího stavu. Za postačující můžeme označit existenci

  • půdorysů jednotlivých podlaží
  • pohledů z různých světových stran
  • alespoň 1 řezu budovou
  • technické zprávy

 

Co když však projektová dokumentace neexistuje? Je možné, že ji má v archivu místní stavební úřad. Téměř vždy bývá možné dokumentaci přímo na úřadě nechat zkopírovat. V případě panelových domů existuje ještě možnost čerpat z typové projektové dokumentace - panelové domy byly totiž stavěny podle různých typizovaných projektů. Je také možné. že dokumentaci k domu má SVJ či bytové družstvo ve vedlejším domě či dokonce vchodu.

I v případě existence kompletní dokumentace však u jakéhokoli bytového domu přeměřením kontrolujeme soulad mezi výkresem a skutečným stavem. Pokud nelze využít ani typizovanou projektovou dokumentaci, je nutné budovu kompletně zaměřit a vykreslit. Při zaměřování terénu vždy využíváme nivelačního přístroje.

Příklad modelové dokumentace - soustava PS 69 - panelový dům

Příklad projektové dokumentace stávajícího stavu panelového bytového domu

Příklad pasportu - výkres zachycující stávající stav

Pasport budovy, který vznikl kompletním zaměřením stavby

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku zpracování projektové dokumentace na revitalizaci - zateplení - rekonstrukci bytového domu

 

Využití termokamery pro zjištění tepelných mostů

Pokud to povětrnostní podmínky (přibližně listopad - březen, když je venku dostatečná zima) dovolí a klient si přeje měření provést, nasnímáme dům pomocí termokamery. Díky tomu můžeme prokazatelně odhalit tepelné mosty, tedy místa, kterými z domu uniká tepelná energie. Přínos termografického měření (měření termokamerou) je v tom, že se odhaleným problematickým místům při návrhu a zejména realizaci věnuje zvýšená pozornost.

Příklad snímku, který lze pořídit termokamerou

Nasnímání budovy termokamerou je vhodným postupem při odhalování tepelných mostů

Pro měření používáme termokameru Flir (R) B335

Používáme kvalitní profesionální termokameru Flir B335

 

Energetický audit, průkaz či posudek

Zde vstupuje do hry vlastní energetické hodnocení. Z výše uvedených dokumentů je nejkomplexnější a nejnáročnější analýzou energetický audit. Ten nebývá pro provedení revitalizace vyžadován. Někteří klienti, zejména majitelé opravdu starých nemovitostí nebo domů ve velmi špatném technickém stavu se na nás primárně obracejí právě kvůli zpracování auditu, přičemž vlastní stavební úpravy se chystají provést až v budoucnu.

Naopak průkaz energetické náročnosti budovy je povinným dokumentem téměř při každé rekonstrukci. Díky energetickému průkazu je možné zjistit, jak se změní energetická náročnost oproti současnému stavu. Ačkoli mezi lidmi je nejrozšířenější představa průkazu jako pověstné barevné tabulky, celkem má správně připravený průkaz klidně i 50 a více stran.

Nejznámější části průkazu energetické náročnosti budovy

    

Energetický posudek se pak například zpracovává, pokud to vyžaduje vybraný dotační program - například Nová zelená úsporám pro bytové domy, nebo když dochází ke větší změně (úpravě) budovy se zdrojem energie vyšším než 200 kW. Povinnost pro zpracování energetického posudku je přehledně vysvětlena zde.

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku zpracování projektové dokumentace na revitalizaci - zateplení - rekonstrukci bytového domu

 

Projektová dokumentace zateplení/revitalizace

Vlastní projektová dokumentace pro zateplení, rekonstrukci či revitalizaci bytového domu postihuje jak současný stav, tak zejména stav navrhovaný. Standardně připravujeme sérii 6 parré (vyhotovení, souborů dokumentů). Šest výtisků připravujeme z důvodu distribuce dokumentace všem subjektům, které se musejí vyjádřit v rámci stavebního řízení (stavební úřad, hasičský záchranný sbor apod.). Projektová dokumentace také obsahuje požární zprávu, technickou zprávu a další dokumenty.

Pohled na část desek s výkresovou dokumentací

 Náhled na desky s projektovou dokumentací pro zateplení / revitalizaci bytového domu

 

Rozpočet stavby

Když jsou všechny části dokumentace hotové, připravíme rámcový rozpočet, výkaz výměr a soupis stavebních prací. Tak vznikne základní odhad finanční náročnosti zateplení/revitalizace. Připravíme také několik tzv. slepých rozpočtů. Ty jsou určeny pro stavební firmy, které se budou účastnit výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Slepý rozpočet pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

Do slepých rozpočtů vyplní své kalkulované ceny, které tak bude možné přehledně vzájemně porovnat. Tím bude zaručeno, že žádná firma na nic nezapomene a naopak nepřidá položky navíc.

Náhled na dílčí části rozpočtu, výkazu výměr a soupisu stavebních prací, které bude třeba vykonat (model)

Rozpočet, výkaz výměr a soupis prací pro realizaci výběrového řízení na dodavatele stavebních prací

 

Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací

Sebelepší projekt je k ničemu, když není správně realizován. Pomůžeme Vám s organizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Máme zkušenosti i s opravdu velkými výběrovými řízeními pro velké firmy - např. pro společnost CPI byty, a.s. jsme zajišťovali výběrové řízení na dodavatele oken a dveří v objemu desítek milionů Kč. 

Pomůžeme vybrat dodavatele stavebních prací, který má předpoklady pro kvalitní splnění zakázky

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku zpracování projektové dokumentace na revitalizaci - zateplení - rekonstrukci bytového domu

 

Vyřízení stavebního povolení

Můžeme také zajistit vyřízení stavebního povolení. Zajistíme distribuci podkladů na potřebné úřady. Standardní doba pro vydání stavebního povolení je cca 30 dnů.

 

Vše potřebné pro získání dotace

Zpracováváme také kompletní agendu pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám. Tento program je nyní otevřen pro příjem žádostí pro bytové domy v Praze, do konce roku 2015 však čekáme na otevření podobného dotačního programu i pro bytové domy ve zbytku republiky.

 

Společně prodiskutujeme možnosti pro zateplení a revitalizaci Vašeho bytového domu - panelového nebo zděného

 

 

 Vyzkoušejte komunikaci, která Vás mile překvapí 

Zpět - tlačítko