INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / ► Revitalizace a zateplení bytových domů / Projekt zateplení - rekonstrukce - revitalizace bytových domů

Připravíme projekt zateplení, rekonstrukce, revitalizace

Nabízíme kompletní servis pro revitalizaci bytových domů

Prohlédnout naše služby spojené se zateplením

 

Projektová dokumentace přehledně

Podívejte se, z čeho se skládá projektová dokumentace pro stavební povolení. Stavebním záměrem může být například rekonstrukce, revitalizace či zateplení bytového domu. Běžně zpracováváme dokumentace pro zděné i panelové domy.

Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva | Situační výkresy | Výkresová část | Dokladová část

 

Připravíme také projektovou dokumentaci pro provedení stavby.

Vzorové parré projektové dokumentace pro stavební povolení. Standardně připravujeme 6 očíslovaných parré.

Desky s kompletní vytištěnou projektovou dokumentací. Projekt revitalizace/zateplení bytového domu ve Vlašimi.  

Desky obsahují kromě výkresů i další dokumenty - např. technickou zprávu, průkaz energetické náročnosti budovy, požárně-bezpečnostní zprávu, případně také rozpočet nebo energetický posudek

Projektová dokumentace pro zateplení - rozevřené desky se seznamem přiložených dokumentů.

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku zpracování projektové dokumentace na revitalizaci - zateplení - rekonstrukci bytového domu

Obsah projektové dokumentace

Desky s projektovou dokumentací neobsahují pouze výkresovou část, ale také několik dalších dokumentů. Na tomto místě jim věnujeme pozornost.

Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva jsou základními dokumenty, ve kterých jsou shrnuty důležité údaje o stavbě, jejím charakteru a okolí.  Detailně je rozebrán i popis stavby, prezentuje se souhrn návrhů na změny.

 Snímek průvodní zprávy a souhrnné technické zprávy - nedílných součástí projektu rekonstrukce bytového domu.

 

 Situační výkresy

Situační výkresy zachycují, kde se stavba nachází, jaké budovy jsou v jejím sousedství a jaké inženýrské sítě (voda, plyn, elektrické vedení apod.) jsou v jejím okolí.

Příklad situačního výkresu s vyznačením předmětné stavby, okolních parcel a komunikací

 Situační výkres s vyznačenou polohou bytového domu.

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku zpracování projektové dokumentace na revitalizaci - zateplení - rekonstrukci bytového domu

  

Výresová část dokumentace objektu - nejznámější část projektové dokumentace

Tuto součást projektové dokumentace pravděpodobně vyvstane na mysli lidem nejčastěji. Jde o několik desítek výkresů, na kterých je detailně zachycen stávající stav i návrhy na změny. Standardně připravujeme i návrhy barevného řešení fasády.

Výresová část projektové dokumentace zpracovávané pro bytové domy obsahuje v případě projektu rekonstrukce, zateplení či revitalizace přibližně 26-28 výkresů. Ty připravujeme ve formátu A3.

Seznam výkresů - výkresová část projektové dokumentace.

 

Na tomto snímku je vidět vyznačená vrstva izolace včetně odkazu - poznámky. Dbáme na to, aby dokumentace byla přehledná a jednoznačná.

Pohled na detail projektové dokumentace s vyznačenou změnou - aplikace izolační vrstvy pro dosažení zateplení.

 

Zde je patrný pohled na půdorys třetího nadzemního podlaží s vyznačnými místnosmi. Legenda pak obsahuje jejich přehledný seznam, takže jsou místnosti velmi snadno identifikovatelné.

Projekt - pohled na půdorys bytového domu, třetí nadzemní podlaží. Na obrázku jsou červenou barvou vyznačeny změny - stavební úpravy.

 

Technická zpráva, nedílná součást projektové dokumentace, má přibližně 12-15 stran a popisuje, jak by se mělo postupovat, resp. co bude zapotřebí při realizaci navržených změn. Od zemních prací po úpravy střechy.

Technická zpráva je součástí výkresové části projektové dokumentace a obsahuje přehledný popis plánovaných/navrhovaných změn. Ty budou realizovány během vlastní rekonstrukce budovy.

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku zpracování projektové dokumentace na revitalizaci - zateplení - rekonstrukci bytového domu

 

projektová dokumentace - Dokladová část

Do dokladové části projektové dokumentace se zařazují např. průkaz energetické náročnosti budovy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (elektrické vedení či jiné sítě), energetický posudek, audit apod. Sem přikládáme i připravený rozpočet stavby.

 

Takto vypadá titulní list průkazu energetické náročnosti budovy. Samotný průkaz mívá běžně i více než 50 stran.

Průkaz energetické náročnosti budovy zpracováváme dle zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 78/2013 Sb.

 

Nejznámější částí PENB je grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Na tomto a na následujícím obrázku je vidět, jak se změní energetická náročnost budovy díky opatřením navrženým v projektu. Zde konkrétné se změny projeví tak, že budova bude po realizaci stavebních úprav velmi úsporná.

Grafická škála, která slouží pro přehlednou kategorizaci tříd energetické náročnosti. Pravděpodobně je to nejznámější část průkazu energetické náročnosti budovy.

 

Zde je patrné rozdělení na dílčí ukazatele energetické náročnosti. Jde o obálku budovy, vytápěnbí, chlazení, větrání, úpravu vhlkosti, přípravu teplé vody a osvětlení. V tomto konrkétním případě bylo díky projektu dosaženo zásadních úspor energie v oblasti obálky budovy a vytápění.

Ukazatele energetické náročnosti budovy - dílčí zobrazení. Postihuje obálku budovy, vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti, přípravu teplé vody a osvětlení.

 

Energetický posudek je součástí projektové dokumentace, který se připravuje například žádá-li se o dotační podporu (modelové Nová zelená úsporám pro bytové domy).

Energetický posudek se zpracovává zejména tehdy, pokud je projektová dokumentace součástí žádosti o dotaci, například v případě dotačního programu Nová zelená úsporám.

 

Péči věnujeme všem částem domu, interéru i exteriéru. Díky tomu tvoří navrhovaná opatření optimalizovaný celek.

Je důležité, aby všechny dokumenty byly zpracovány pečlivě a správně. Zkrátka platí, že

 

Součástí energetického posudku je i podrobná fotodokumentace.

Pomocí projektu se staré domy zásadně změní k lepšímu. Lépe se v nich bydlí, jsou úspornější, komfortnější a v neposlední řadě mají na trhu větší hodnotu.

 

Velmi důležitou součástí projektové dokumentace je i návrh požárně-bezpečnostního řešení.

Požárně-bezpečnostní řešení je nedílnou součástí projektové dokumentace.

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku zpracování projektové dokumentace na revitalizaci - zateplení - rekonstrukci bytového domu

 

Vše je připraveno plně v souladu s platnou legislativou.

Stavební zákon - tištěné komentované vydání.

Naše zásady při tvorbě projektové dokumentace

  1. Není nám zatěžko diskutovat s klienty o různých variantách řešení a vše srozumitelně vysvětlit.
     
  2. Víme, že pracujeme na produktu, který na desítky let ovlivní život ve Vašem domě a způsob jeho užívání.
     
  3. Je důležité, aby návrhy na změny byly připraveny správně. Díky realizaci těchto změn se bude v domě bydlet lépe, ne hůře. Nemusíte se obávat problémů s plísněmi, nesprávně navrženou izolací apod.
     
  4. Předáním projektu pro nás zakázka nekončí. Můžeme pro Vás zajistit i další návazné služby - např. organizaci výběrového řízení na realizační firmu, vyřízení stavebního povolení či zpracování a podání žádosti o dotaci.

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku zpracování projektové dokumentace na revitalizaci - zateplení - rekonstrukci bytového domu

 

 

 

Vyzkoušejte komunikaci, která Vás mile překvapí

Zpět - tlačítko