INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / Energetický posudek / Kdy nechat zpracovat energetický posudek

Kdy nechat zpracovat energetický posudek

Energetický posudek jako povinnost

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek v následujících případech.

  1. Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW.
  2. Posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 5 MW; dále pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných pokud je zpracována náležitá projektová dokumentace.
  3. Posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 10 MW; dále pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných pokud je zpracována náležitá projektová dokumentace. U energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW; u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW.
  4. Posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů realizovaných v rámci dotačních programů.

Energetický posudek jako možnost

Dle znění zákona č. 318/2012 Sb. má stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství možnost zajistit energetický posudek v následujících případech.

  1. Při posuzování technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW.
  2. Jako doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy.
  3. Jako podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla.
  4. Jako vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o možnost a nikoli povinnost, je nutno předpokádat přijetí prováděcí vyhlášky, která toto upraví. Prozatím přijata není.

Zpět - tlačítko