INKAPO
Energetický specialista a auditor / Novinky / Revitalizace bytového domu: 40% úspora energie

Revitalizace bytového domu: 40% úspora energie

přidal: Ing. Jan Petrtyl, Ph.D.vloženo: 24.03.2016

Tento týden jsme dalšímu klientovi - tentokrát SVJ ve Veltrusech - doručili kompletní projektovou dokumentaci pro revitalizaci/zateplení bytového domu. Navržená opatření mají potenciál uspořit oproti současnému stavu až 40 % energie na vytápění. V hlavní roli byla samozřejmě zateplení fasády.

Původní (současný) stav bytového domu, pro který jsme navrhli úsporná opatření.

Pohled na současný stav nemovitosti, pro kterou byla projektová dokumentace zpracována

 

Začalo to mailem a telefonátem

Ačkoli obchodní případy mohou začínat a často začínají podobně, každá je svým způsobem unikátní a od ostatních se odlišuje. U této zakázky proběhla velmi rychle úvodní fáze - tj. od prvního kontaktu po oznámení výsledku výběrového řízení.

Po úvodní e-mailové komunikaci a telefonickém rozhovoru, během něhož jsme prodiskutovali různé možnosti a základní body cesty k revitalizaci a dosažení úspor energie, jsme se dostali i ke zvážení potenciálu pro využití dotace z prostředků IROP (16. výzva).

 

Společně prodiskutujeme možnosti pro zateplení a revitalizaci Vašeho bytového domu - panelového nebo zděného

 

Perfektní podklady pro přípravu nabídky

Na základě poskytnutých vstupních údajů (fotografie, náhled původní projektové dokumentace) jsme připravili nabídku. Zaslané podklady obsahovaly bodový soupis požadavků na obsah projektu, výpis z obchodního rejstříku, fotodokumentaci a náhledy projektové dokumentace současného stavu (pohledy, půdorysy, řez). Jednoduše - kompletní a perfektní podklady pro přípravu nabídky.

Podklady pro přípravu nabídkové dokumentace (zasláno klientem)

Podklady pro přípravu nabídkové dokumentace (zasláno klientem)

Vyhráli jsme výběrové řízení

Zpracovali jsme a odeslali nabídku. Přibližně během týdne (tj. mimořádně rychle!!!) bylo výběrové řízení dokončeno a vyhodnoceno. Vyhráli jsme jej.

 

Podívejte se, jaké služby spojené se zateplením či revitalizací nabízíme

 

Zaměření nemovitosti, analýza na místě a diskuse možností

Protože nikdy nepracujeme na dálku, domluvili jsme s klientem návštěvu a prohlídku nemovitosti na místě. Kromě toho jsme také provedli zaměření výškové situace pomocí nivelačního přístroje a ověřili jsme rozměry domu dle původní dokumentace.

Zaměřování proběhlo v době, kdy venkovní teplota nevystopala nad -4°C. Přesto se nám pracovalo dobře: od klienta jsme totiž dostali k dispozici vynikající čaj, kávu a zázvorové sušenky. Opravdu upřímně a s radostí jsme poděkovali za mimořádně vřelé přijetí. Během diskuse jsme probrali konkrétní možnosti, které byly pro stavbu relevantní. Odjížděli jsme asi po 4,5 hodinách s papíry hustě popsanými poznámkami.

 Pohled ze střechy, na kterou je přístup pouze po 10m vysokém nechráněném žebříku. 

Pohled ze střechy, na kterou je přístup pouze po 10m vysokém nechráněném žebříku. Vylézt nahoru byl trochu adrenalin.

Vykreslení současného stavu

Po zaměření následovalo vykreslení současného stavu. Díky němu bylo následně možné sestrojit energetický model budovy.

 

 

  Kooridinační/katastrální situace. Standardně jde v dokumentaci o výkresy s označením C1 a C2.  

Kooridinační/katastrální situace. Standardně jde v dokumentaci o výkresy s označením C1 a C2.

Energetické simulace a optimalizace: v hlavní roli fasáda

Navrhovaná opatření se modelují ve specializovaném software Teplo 2015 a Energie 2015 od doc. Svobody z ČVUT. Výstup hodnocení se zachytí pomocí PENB (průkazu energetické náročnosti budovy). De facto se zpracovávají průkazy dva: jeden pro stávající stav a druhý pro navrhovaný stav. Výpočtem se mimo jiné ověřuje dopad navrhovaných změn a úspora energie, která z nich vyplývá.

Vyjádření správců sítí a infrastruktury

Kontaktovali jsme také správce místní infrastruktury (elektřina, kanalizace, spoje apod.) a požádali jsme je o vyjádření k záměru, resp. o formulaci požadavků, které musejí být při revitalizaci splněny.

Zakreslení nového stavu

Po schválení návrhů opatření ze strany klienta přistupujeme k vykreslení navrhovaného stavu. Celkem jde asi o dvě desítky výkresů - od půdorysů přes pohledy až po různé detaily (drenáže apod.). Zpracovávají se také technické zprávy.

 

Více informací o projektové dokumentaci na zateplení - revitalizaci - rekonstrukci bytového domu

 

Detail půdorysu s poznámkami

Detail půdorysu s poznámkami

   

Detail řezu budovou

Detail řezu budovou

 

Součástí projektu jsou také barevné návrhy fasády.

Součástí projektu jsou také barevné návrhy řešení fasády.

Tisk, kompletace a dodání výsledku

Následně všechny součásti dokumentace - včetně odhadovaného rozpočtu - vytiskneme, zkompletujeme a odešleme klientovi. Klientovi vysvětlíme ještě jednou všechny souvislosti - a to buď osobně nebo telefonicky. Na základě podkladů od nás je možné zažádat o stavební povolení a realizovat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku zpracování projektové dokumentace na revitalizaci - zateplení - rekonstrukci bytového domu

 

Dokumentace pro stavební povolení

Náhled na desky dokumentace pro stavební povolení

 

Společně prodiskutujeme možnosti pro zateplení a revitalizaci Vašeho bytového domu - panelového nebo zděného

 

 Vyzkoušejte komunikaci, která Vás mile překvapí 

 


seznam novinekZpět - tlačítko