INKAPO
Energetický specialista a auditor / Novinky / NZÚ: peníze pro rodinné domy vyčerpány?

NZÚ: peníze pro rodinné domy vyčerpány?

přidal: Ing. Jan Petrtyl, Ph.D.vloženo: 06.07.2015

V naší novince z 8. června jsme odhadovali, jak se bude vyvíjet objem žádostí, respektive zamluvených finančních prostředků (tzv. alokací) žadateli v dotačním programu Nová zelená úsporám. Na základě zkušeností z minulých let jsme čekali, že s příchodem července opravdu rychlé počáteční tempo výrazně klesne, a pro zpracovatele odborných posudků i pro lidi, kteří chtějí získat dotaci, se tím dosti hektická situace uklidní.
 
Hovořili jsme s našimi zákazníky, přáteli a partnery z jiných firem a už nyní víme, že zdaleka nejsme jediní, koho vskutku extrémní tempo překvapilo. Peníze pro rodinné domy jsou totiž už vyčerpány. Pro bytové domy naopak zbývá více než 90 %. Nyní tedy vyvstává otázka: Co bude dál? V tomto příspěvku se pokusíme naformulovat možné scénáře a na tuto otázku odpovědět.
 
 

Jak rychle se vyčerpaly prostředky v Nové zelené úsporám 2015 pro rodinné domy?

Údaje jsou v Kč. Zdroj: INKAPO.cz

 

Co říkají čísla – statistika není nuda

Pokud v bodech shrneme dosavadní vývoj, dostaneme následující údaje:

 • dotace pro rodinné domy ve výši 600.000.000,- Kč byly „rozebrány“ či „zamluveny“ během pouhých 50 dní (naděje pro žadatele, kteří žádost podat nestihli, však ještě neumírá – viz dále)
   
 • původní termín pro ukončení příjmu žádostí byl stanoven na 31. října 2015, nebo do vyčerpání prostředků (vloni byla tato lhůta dokonce prodloužena o 3 měsíce); bytové domy pokračují, rodinné domy nyní dosáhly limitu
   
 • průměrná výše/objem denních žádostí činí v případě rodinných domů 12 milionů Kč
   
 • pokud by bylo žádáno rovnoměrně do konce října, bylo by to jen cca 3,5 milionu korun denně
   
 • od 30. června do 4. července byly pro RD podány žádosti za více než 50 milionů korun denně, jen samotného 4. července pak za naprosto neuvěřitelných 107.008.072,- Kč (!)
   
 • za bytové domy (nyní jsou dotace určeny pouze pro Prahu) byly dosud podány žádosti za cca 45,5 milionu, to je necelých 10 % z celkového dostupného objemu
   
 • pokud by bylo žádáno rovnoměrně v případě bytových domů, denně by měly „zmizet“ asi 3 miliony – ve skutečnosti je to jen cca 877 tisíc korun
   
 • je tak patrný zásadní nepoměr, který má své hlubší (bohužel možná v jistém smyslu slova i systémové) příčiny. Rozhodně máme radost, že lidé projevili o dotace velký zájem. Až kontrola však ukáže, nakolik současná částka opravdu zmizela či zda se budou nějaké peníze připisovat zpět do disponibilní částky výzvy. 
   

Téměř 50 % žádostí pro rodinné domy podaných do 26. června se týkalo zateplení

Na našem Twitteru jsme 30. června odkazovali na tiskovou zprávu Ministerstva životního prostředí z 26. června. V ní stojí, že bezmála 50 % z celkového počtu do té doby podaných žádostí na rodinné domy bylo v oblastech A.0 – A.3. To znamená, že se jednalo o snižování energetické náročnosti (zateplení, rekonstrukce) stávajících rodinných domů. Na podporu pasivních novostaveb šlo pouze asi 5 % žádostí! To je zásadní snížení oproti minulosti. Uvidíme, do jaké míry bude celkový objem odpovídat tomuto stavu, k 26. červnu bylo zamluveno už skoro 60 % prostředků na rodinné domy.

 

Podíl na počtu podaných žádostí od 15. května do 26. června 2015

Zdroj: INKAPO.cz na základě tiskové zprávy SFŽP z 26. 6. 2015

 

Pro srovnání s rokem 2014 a minulou výzvou:

Podíl jednotlivých žádostí v programu Nová zelená úsporám - výzva 2014

 

Proč je zájem o rodinné domy větší než v případě bytových domů?

Sečteno a podtrženo: za minulý rok se pro rodinné domy nedočerpalo asi 500 milionů korun. Ty byly přesunuty do letošního roku, kde byla celková částka pro rodinné i bytové domy stanovena na 1,1 miliardy Kč. Zájem o podporu na rodinné domy zřejmě předčil všechna očekávání, zájem o bytové domy je zatím naopak menší.
 
Je však pravdou, že zpracovat projekt zateplení/revitalizace pro bytové domy je obtížnější než pro domy rodinné a také trvá déle. Proto může být relativně dost projektů pro bytové domy v různých fázích rozpracovanosti a budou do programu přihlašovány později. Platí také, že v případě bytových domů se vše domlouvá déle, často s více lidmi (SVJ atd.) a celý proces zkrátka není tak rychlý.
 
Do zpracování projektů pro rodinné domy se však letos pravděpodobně pustilo mnohem více energetických specialistů než v minulých letech, protože podmínky jsou otevřenější, než tomu bylo v minulosti. Uvidíme, zda se tato hypotéza opravdu potvrdí a jaké budou konsekvence.
 

 

 

Jaká je naděje pro lidi, kteří nestihli svůj záměr přihlásit?

Můžeme říci, že velké množství stavebníků zřejmě nestihlo svůj projekt přihlásit. Buď se odborné posudky nacházejí v různé fázi rozpracovanosti, popřípadě jsou/byly zakázky těsně před uzavřením objednávky nebo těsně po ní. Mnoho lidí také pravděpodobně ještě energetické specialisty ještě nekontaktovalo. Co nyní mají dělat a jaké jsou jejich vyhlídky?

 

 

Scénář 1: Příjem žádostí do zásobníku

Nyní je možné podávat žádosti pouze do tzv. Zásobníku. Pokud se taková žádost podá, je u ní zobrazena poznámka: Finanční prostředky výzvy jsou vyčerpány – žádost čeká na jejich případné uvolnění (odesláno do IS). Disponibilní částka u výzvy se během posledních několika dní navýšila. V sobotu 4. července klesla až na cca 150.000,- Kč, do 6. července se zvedla na 765.994,- Kč.

SFŽP tedy, zdá se, počítá s tím, že by disponibilní prostředky mohly být navýšeny. Toto navýšení může proběhnout různými způsoby, nejpravděpodobněji však díky tomu, že některé žádosti byly podány špatně a jejich alokace bude zrušena, resp. vrácena zpět. Vzhledem k opravdu extrémnímu tlaku v posledních minutách před vyčerpáním je to reálný scénář. I v minulosti se najednou např. ve výzvě z roku 2014 najednou objevily „nové“ peněžní prostředky.

 

Program pro rodinné domy je nyní spuštěn.

Žádosti se nyní přijímají do tzv. zásobníku

Žádosti se nyní v případě rodinných domů přijímají do tzv. zásobníku. Zdroj: INKAPO.cz

 

Scénář 2: Podání žádosti v roce 2016

V dubnu jsme byli v Praze na odborné konferenci zaměřené na program Nová zelená úsporám pro rok 2015, kde z úst různých zástupců státní správy opětovně a rozhodně zaznělo ujištění, že program bude pokračovat se současnými nastavenými podmínkami i v roce 2016 a dále až do roku 2020 s tím, že projekty bude možné přihlašovat až do roku 2021. Pokud tomu tak skutečně bude – a my pevně věříme, že ano – bude možné přihlásit projekty realizované v roce 2015 do programu bez problémů v roce 2016.

 

Chci v klidu připravit projekt na příští rok

 

Jaká je očekávaná podpora v letech 2015-2017?

Očekávaná výše dotační podpory Nová zelená úsporám v nejbližších letech

Zdroj: INKAPO.cz, dle přednášky SFŽP na veletrhu Moderní vytápění, 2015

 

Scénář 3: Převedení části prostředků z dotací pro bytové domy

Možná, že vysoké tempo žádostí překvapilo i samotný Státní fond životního prostředí. Nyní se pouštíme do sféry spekulací, ale možná, že se nyní jedná i o scénáři, ve kterém by došlo ke snížení peněz vyčleněných na podporu opatření v bytových domech a jejich přesunu do sekce pro rodinné domy.

 

Počkejme na oficiální tiskovou zprávu a vyjádření SFŽP

Domníváme se, že se Státní fond životního prostředí vzhledem k závažnosti současného stavu k tématu vyjádří pomocí tiskové zprávy. Všechny podané žádosti každopádně musejí být zkontrolovány úředníky, popř. doplněny a velmi pravděpodobně dojde v některých případech k jejich „radikální revizi“ se vším, co k tomu patří.

Nejen na již zmíněné konferenci 14. dubna v prostorách ČVUT několikrát zaznělo, že projekty by se neměly „šít horkou jehlou“. To však zcela jistě pro mnohé zpracovatele bylo velmi těžké splnit, protože ještě ve středu 1. července to – s přihlédnutím k dosavadnímu vývoji – vypadalo, že peníze ještě vydrží alespoň 5-7 dní (což by samo o sobě byla „šibeniční lhůta“). Prostředky nakonec vydržely jen další 2,5 dne. Přetlak na straně žádostí má různé příčiny i důsledky a uvidíme, jak se podaří na ně reagovat.

Věříme však, že nakonec zvítězí kvalita a zdravý rozum nad kvantitou, a že se nedočkáme podobných problémů, jako v případě nekvalitně zpracovávaných průkazů energetické náročnosti budov, kvůli kterým nyní Státní energetická inspekce uděluje pokuty. Co naplat, práce kvapná málo platná.

Některé zásady pro výběr energetického specialisty

Ať již bude Nová zelená úsporám pro rodinné domy letos pokračovat nebo ne, energetického specialistu je zapotřebí vybírat pečlivě (minimálně pro bytové domy se nic nemění a výzva pokračuje dál). Zvažte zejména následující:

 

 1. Má daný energetický specialista relevantní zkušenosti z minulosti - nikoli pouze z letoška? Jaké zakázky obecně zpracovával v minulosti?

   
 2. Chce energetický specialista přijet dům osobně prohlédnout?

   
 3. Podává energetický specialista fundované a objektivní informace a vyjadřuje se srozumitelně? Dá se s ním dobře komunikovat?

   
 4. Jaké má daný odborník zázemí?

   
 5. Doporučuje někdo daného energetického specialistu?

 

     Kontaktovat energetického specialistu  


seznam novinekZpět - tlačítko