INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Dotace Nová zelená úsporám 2014

 

 

Všechny informace, které potřebujete vědět o Nové zelené úsporám 2015

Přejít na novou sekci webu, která se věnuje programu Nová zelená úsporám 2015

 

 

Následují informace, které byly platné pro program NZÚ v roce 2013 a 2014 (původní verze webu). Pro nejnovější informace klikněte na odkaz výše.

 

Kolik peněz můžete získat a na čem závisí celková výše podpory? Zde naleznete vše podstatné, včetně modelových příkladů.

Na co lze žádat dotace (podporu) v Nové zelené úsporám?

Existuje několik oblastí, které jsou z programu podporovány. Pomůžeme Vám přesně tam, kde to potřebujete. Podporu lze žádat i pro již proběhnuvší akce (od 1. 1. 2013), na akce probíhající i ty, které teprve budou realizovány.

Druhy podpory v programu Nová zelená úsporám 2013

Několik oblastí – mnoho výhod pro Vás

Ať už jste vlastníkem stávající nemovitosti či stavebníkem domu nového, podporu můžete získat v různých oblastech. Pokud se rozhodnete učinit opatření ve více oblastech najednou, můžete dosáhnout na bonus (oblast E).

Čím vyšší úspora, tím vyšší dotace/podpora

Platí, že čím efektivnější opatření (vyšší hladina) bude realizováno, tím vyšší podporu může žadatel získat. Velmi orientačně lze využít i oficiální kalkulačky pro zjištění výše možné podpory(XLS). Rádi však vše propočítáme za Vás a ušetříme Váš čas.

Role naší firmy v programu

Rádi Vám pomůžeme s konkrétními návrhy opatření, vypracováním projektu i s vypracováním energetického posudku. Máme zkušenosti nejen z první Zelené úsporám, ale i s energetickými audity, PENB, expertizami či znaleckými posudky. V Nové zelené úsporám není prostor pro chyby (i jedno pochybení totiž může znamenat vyřazení žádosti), a proto je namístě pečlivost, profesionalita a odbornost. To vše Vám nabízíme.

Modelové scénáře

Podívejte se, prosím, na modelové příklady, které pomohou osvětlit možnosti, které Nová zelená úsporám dává.

Baťův domek(PDF)| dům typu OKAL(PDF)| rodinný dům s podkrovím(PDF)| rodinný dům řadový koncový(PDF)| dům typu Šumperák(PDF)

Výše podpory

Výše podpory je odstupňována dle výše dosažených úsporných opatření. Základní schéma podpory je následující:

A: Hladina 1 – 30 % ze způsobilých výdajů, Hladina 2 – 40 % ze způsobilých výdajů, Hladina 3 – 55 % ze způsobilých výdajů

B: Hladina 1 – 400.000,- Kč; Hladina 2 – 550.000,-

Více informací o přiznané míře podpory je k dispozici v základních definicích a přehledu oblastí podpory(PDF).

Konkrétní seznam podporovaných opatření včetně jejich klasifikace

A.    Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů

A.1 Hladina 1

- A.1.1 Hladina 1, požadavek ma splnění hodnoty průměrného součinitele tepla obálkou budovy
- A.1.2 Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění

A.2 Hladina 2

A.3 Hladina 3

B.     Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

B.1 Hladina 1
B.2 Hladina 2

C.     Efektivní využití zdrojů energie

C.1 Výměna zdrojů tepla na tuhá paliva a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti A)

- C.1.1 Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
- C.1.2 Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
- C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
- C.1.4 Krbová kamna na biomasu s výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
- C.1.5 Tepelná čerpadla systému voda - voda
- C.1.6 Tepelná čerpadla systému země - voda
- C.1.7 Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
- C.1.8 Plynové kondenzační kotle

C.2 dtto bez současné realizace opatření z oblasti A

- C.2.1 Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
- C.2.2 Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
- C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
- C.2.4 Krbová kamna na biomasu s výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
- C.2.5 Tepelná čerpadla systému voda - voda
- C.2.6 Tepelná čerpadla systému země - voda
- C.2.7 Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
- C.2.8 Plynové kondenzační kotle

C.3 Instalace termických solárních systémů

C.4 Instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

D.    Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření

D.1 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
D.2 Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
D.3 Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B
D.4 Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C2

E.     Bonus za kombinaci vybraných opatření

E.1 Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti C.3
E.2 dtto + podoblast podpory C.1
E.3 Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a podoblasti podpory C.3

Zpět - tlačítko