INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Projektová dokumentace Nová zelená úsporám 2013/2014

 

 

Všechny informace, které potřebujete vědět o Nové zelené úsporám 2015

Přejít na novou sekci webu, která se věnuje programu Nová zelená úsporám 2015

 

 

Následují informace, které byly platné pro program NZÚ v roce 2013 a 2014 (původní verze webu). Pro nejnovější informace klikněte na odkaz výše.

Projektová dokumentace je jednou ze součástí komplexního odborného posudku, který je základem žádosti o finanční podporu pro Váš stavební záměr. Stejně jako v případě energetického posudku pro Novou zelenou úsporám 2013 je možné i v případě projektové dokumentace využít finanční podpory pro snížení Vašich celkových nákladů.

Projektová dokumentace Nová zelená úsporám 2013

Co je projektová dokumentace v Nové zelené úsporám 2013/2014?

Projektová dokumentace je souborem dokumentů, které (zejména) grafickou formou zachycují a popisují objekt jak v současném, tak návrhovém stavu. Projektovou dokumentaci pro žádost v rámci Nové zelené úsporám 2013 může zpracovávat pouze osoba, která je autorizována dle zákona.

Co musí projektová dokumentace obsahovat?

Projektová dokumentace pro Novou zelenou úsporám 2013 musí obsahovat minimálně tyto součásti:

 1. Průvodní zpráva
  - identifikační údaje o stavbě a stavebníkovi (údaje o zpracovateli technické dokumentace)
  - seznam vstupních podkladů
  - údaje o území (rozsah řešeného území, údaje o ochraně území)
  - údaje o stavbě (účel užívání, trvalost či dočasnost, údaje o ochraně stavby, navrhované kapacity)

   
 2. Technická zpráva
  - architektonické, materiálové, dispoziční a provozní řešení, konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
  - popis zajištění požadavků na bezpečnost

   
 3. Výkresová část
  - situace stavby
  - půdorysy jednotlivých podlaží
  - charakteristické řezy
  - pohledy

Proč je projektová dokumentace pro Novou zelenou úsporám důležitá?

Je velmi důležité, aby všechny komponenty dokumentace byly v pořádku. Informace zveřejněné Ministerstvem životního prostředí výslovně zmiňují, že administrativní pochybení může být důvodem pro vyřazení žádosti! Vzhledem k velkému očekávanému zájmu ze strany žadatelů jde tedy o naprosto klíčovou záležitost.

Zpět - tlačítko