INKAPO

Žádost o dotaci - Nová zelená úsporám

 

Podání žádosti o dotaci v programu Nová zelená úsporám

Žádost je klíčem k dotaci

Správné zpracování a podání žádosti o dotaci je velmi důležité. Jinak může dojít k problémům, jejichž následkem může být i vyřazení žádosti z administrace.

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Elektronická forma i papírové dokumenty

 

 Elektronické podání žádosti je prvním krokem. Následuje doručení papírové části - odborného posudku, který se skládá z energetického posudku a projektu + dalších dokumentů. 

 

Žádost se podává jednoduše pomocí elektronického formuláře na webu Novazelenausporam.cz. Následně je nutné ve stanovené lhůtě doručit povinné listinné přílohy na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí.

Proces administrace žádosti

Proces podání žádosti a a její akceptace Státním fondem životního prostředí

 

  1. My (INKAPO) zpracujeme a podáme vaši elektronickou žádost o dotaci
     
  2. Připravíme také tištěnou verzi odborného posudku i tzv. krycího listu
     
  3. Může být také zapotřebí dodat: doklad o právní subjektivitě žadatele (předkládají právnické osoby a fyzické osoby podnikající), plnou moc (pokud žadatele zastupuje třetí osoba), souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pokud je objekt ve spoluvlastnictví více osob), doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem (u památkově chráněných budov)

 

Pokud je vše v pořádku, může se začít s realizací opatření.

 

Realizace opatření na snížení energetické náročnosti domu (Nová zelená úsporám)

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Postup po dokončení stavby/úprav

 

Schéma procesu administrace žádosti o dotaci po dokončení úsporných opatření - Nová zelená úsporám

 

Přehledné vysvětlení

I když se může zdát, že postup je poněkud složitý, ve skutečnosti to není tak zlé. Na žadateli o dotaci je, aby doložil, že vše proběhlo tak, jak má. Hlavní břímě administrace nesou Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí.

Jaké dokumenty je zapotřebí doložit po realizaci?

Dokumenty, které předkládá žadatel o podporu: formulář "Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů", výpis z katastru nemovitostí, soupis všech faktur (formulář ke stažení), všechny faktury za realizaci, potvrzení o úhradě - výpis z internetového bankovnictví.

Dále se přikladají: doklad o projednání se stavebním úřadem, doklad o dokončení realizace, závěrečná zpráva odborného technického dozoru nebo např. dokumenty k veřejné podpoře (pokud byla poskytnuta), protokol o průvzdušnosti obálky budovy (pokud byl test proveden) a pokud nebyly použity materiály/výrobky s SVT kódy, také dokumenty prokazující soulad technických vlastností materiálů a výrobků s podmínkami programu Nová zelená úsporám.

Zní to složitě?

Pomůžeme vám.

 

Kontaktovat energetického specialistu

Zpět - tlačítko