INKAPO
Energetický specialista a auditor / Dotazy /
Okna a dveře
/ Výměna oken v rámci protihlukových opatření

Výměna oken v rámci protihlukových opatření

12.01.2013 | Komentáře: 2 | Přečteno: 3900x

Vážený pane inženýre, v rámci tzv.protihlukových opatření při modernizaci železniční trati nám byla stavbou vyměněna okna - původní dřevěná špaletová za plastová. Bohužel po přestavbě a výměně oken došlo ke zhoršení akustické pohody v bytě. Za projevený zájem o tento problém předem děkuji. V případě zájmu Vám rád napíši podrobnosti.

Autor: Z. Sudík

Odpověď:

Špaletová okna jsou z hlediska akustického útlumu lepší než některá běžná okna ať už plastová nebo dřevěná moderní konstrukce. Pokud se provádí výměna oken s účelem snížení akustické zátěže, je to i zde záležitost kvality projekční přípravy - návrhu parametrů oken nových včetně jejich připojení do stavebního díla. Pokud toto nebylo provedeno, je docela klidně možné, že hladina hluku ve Vašem bytě je nyní vyšší. Prokázání je pravděpodobně možné dvěma způsoby:

  1. Porovnáním parametrů oken dodaných s projektovými podklady - pokud jsou.
  2. Změřením hladiny hluku v místnostech a porovnáním s hygienickými, případně normovými požadavky.

To je asi jediná možnost, protože prokázání Vašeho subjektivního (i když možná oprávněného pocitu) zhoršení oproti původnímu stavu, je nemožné, protože zřejmě chybí  jakákoli objektivní porovnávací data. Obecně vzato každý zdroj hluku má určitou frekvenci vlnění a ne každé opatření musí být vhodné pro ten který zdroj. Například obyčejná trojskla, byť mají vyšší útlum než dvojskla, nejsou příliš vhodná pro útlum hluku od automobilové dopravy.

Nevěnuji se sice měření hlukové zátěže, ale pokud budete chtít, mohu se pokusit Vám pomoci to zprostředkovat a potom navrhnout nějaké řešení, kterého by bylo lze se domoci na zhotoviteli stavby, pokud bude taková možnost.

Autor: Z. Petrtyl

Komentáře

Akustický útlum a špaletová okna kontra okna plastová

Děkuji Vám za odpověď. O těch špaletových oknech nejste první, kdo toto konstatuje. Navíc já je měl opatřena těsněním a ve vniřních křídlech dvojskly, takže rozdíl je víc než markantní. Zatímco sousedi je měli v původním stavu s jednoduchými skly a nezatěsněné. Měření hluku v bytech by měla provést stavba koridoru před definitivním předáním stavby. Bohužel, z nich nejsem schopen dostat odpověď ve věci termínu realizace. Se stavbou koridoru a SŽDC jsem půl roku řešil záležitost hlasitosti a rozmístění staničního rozhlasu. To prvé se trošku podařilo, druhé bohužel nikoli, reproduktory máme 9m před okny, zejména přes den při denní hlasitosti je rušení i přes zavřená okna velmi nepříjemné. V této zemi se rozumné dohody člověk nedočká a vlastně se zde dá i vše zpochybnit, včetně protokolu z měření hluku, což také řešila Stavební správa se Správou sdělovací a zabezpečovací techniky, která zpochybnila protokol od AŽD. Půl roku, po němž jakýmsi mě neznámým způsobem AŽD protokol obhájila bude tento zaslán na Krajskou hygienickou stanici. Prostě Kocourkov. Pak si říkáte, zda má cenu dělat si nějaká měření či posudky. Není lépe investovat do druhých, vnitřních oken nebo se odstěhovat ? Budu ještě vše konzultovat s právníkem, pak uvážím své další kroky.

Z. Sudík
Vyměněná okna s horšími vlastnostmi - co dál?

Docela chápu Vaše rozpoložení, před nějakým časem jsem měl obdobnou situaci s kamenolomem, který je nedaleko místa, kde bydlím. Nevím, jaké jsou Vaše finanční možnosti a jaká máte nyní ta nová okna. Neměl by být až tak velký problém vybrat si jiné zasklení s nejvyšším prakticky možným hlukovým útlumem, která by se ještě do křídelních rámů Vašich nynějších oken dala instalovat. Je pravda, že tato speciální skla jsou již poměrně drahá, ale efekt je poměrně velký. Jsou to různá speciální dvojskla, u nichž je jedna tabule slepena z několika vrstev spojených speciální pryskyřicí. Lze běžně dosáhnout indexu vzduchové neprůzvučnosti skla cca 44 dB i více (záleží na zbývající tloušťce zasklívací lišty, ta by se musela dát nová), celkový útlum okna je pak okolo 40 dB, což už je dost znát. A hlavně to může postihnout právě ta spektra hladiny hluku, která potřebujete. Takže bych doporučoval nechat si provést změření, dostanete jasný výsledek a podle toho by se pak mohl udělat návrh.

Z. Petrtyl

Přidat komentář


Autor:
E-mail:
Nadpis:
Komentář:Zpět - tlačítko