INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Dřevěná okna - všeobecné informace

Autor: Ing. Zdeněk Petrtyl   vloženo: 14.11.2011

Historie dřevěných oken

V dobách dřívějších bylo dřevo prakticky jediným materiálem používaným pro výrobu otvorových výplní. Nejprve se vyráběla okna jednoduchá s jednoduchou skleněnou výplní. Poté se zaváděla výroba různých druhů oken dvojitých (běžně nazývaných špaletová okna nebo také kastlíková okna). Jde v podstatě o dvě jednoduchá okna spojená v jeden celek dřevěným ostěním – tzv. špaletou, případně jsou osazena dvě samostatná jednoduchá okna vně a uvnitř zdi. V další fázi následovalo používání oken zdvojených. Ta se skládají ze dvou samostatných, k sobě sešroubovaných křídel, která jsou umístěna do společného okenního rámu. Tato okna jsou známá z panelových domů. Jejich používání bylo rozšířeno v období po 2. světové válce hlavně z důvodu nutnosti unifikace typů. To umožnilo snížení nákladů na výrobu i montáž do stavby při současném podstatném zvýšení výrobní kapacity. Přitom fyzikální vlastnosti byly s ohledem na tehdejší požadavky postačující. Problém byl v postupně narůstajícím rozsahu celkově nízké kvality výroby a použitého dřevěného materiálu, což zapříčinilo pozdější velmi špatnou funkčnost těchto výrobků ve stavebním díle. Na všechna výše vyjmenovaná okna a dveře se používalo masivní, tzv. rostlé dřevo.

Nárůst poptávky

Problém nastal při přechodu na sériovou výrobu v poválečném období. Začalo se přecházet k urychlenému průmyslovému vysušování nařezaného dřeva. Zde však nastal problém spočívající v tom, že urychlený proces odstraňování přirozené vlhkosti dřeva nemohl plně nahradit proces přirozený, neboť struktura dřeva se během zkrácené sušicí doby plně nepřizpůsobí novým podmínkám a ve vysušeném dřevě jsou přítomna různá následně vzniklá vnitřní napětí. Důsledkem toho je, že při vystavení takového dřeva povětrnostním vlivům dochází k opětovnému absorbování části vzdušné vlhkosti do materiálové struktury a k okamžitým či zpožděným tvarovým deformacím – jde o velmi běžně známý jev vyskytující se u tzv. panelákových oken, která často nelze po otevření znovu zavřít.

Současnost

Dnes je použití masivního profilu omezeno na výrobu replik oken původních, kde nelze připustit výrobu oken moderního typu z důvodů požadavků památkové ochrany. Je však nutné zdůraznit, že takto vyrobená okna nemohou z podstaty věci splnit úplně všechny platné normové požadavky, i když jejich funkčnost z hlediska praktického použití může být postačující.

Dřevěné europrofily

Z výše uvedených důvodů je pro výrobu kvalitních oken nutné použít zásadně profilů slepených z jednotlivých lamel .

V průběhu času se vyvíjely různé profilové modifikace. Jednou slibně se rozvíjející varinatou byly okna a dveře ze systému Thermostar. Šlo o německý systém, jehož zvláštností bylo to, že křídlo i rám byly z vnitřní i vnější strany v jedné rovině a nebyla viditelná žádná část kování s výjimkou ovládací kliky. Vyráběly se v provedení F-68 (s jednoduchým těsněním), F-86 (dvojité těsnění) a AH-100 (kombinace dřevohliník).

Tato okna byla velmi žádaná architekty, neboť byla velmi elegantní. Některé příklady použití jsou na následujícíh obrázcích.

Obytný soubor I a II v Praze - Troji Obytný soubor I a II v Praze - Troji Použitý systém Thermostar F-86, objednatel Konstruktiva Branko, a.s.
Dřevěná okna Bredovský dvůr, Praha 1 Dřevěná okna Bredovský dvůr, Praha 1 Použitý systém Thermostar F-86, objednatel Sipral, a.s.
Longin Business Center Praha Longin Business Center Praha Použitý systém Thermostar F-68, objednatel Sipral, a.s.
Okna a dveře Česká národní banka Okna a dveře Česká národní banka Použitý systém Thermostar F-86, objednatel HG Modell, s.r.o.

Bohužel různé vlivy, které neměly nic společného s technickou kvalitou těchto výrobků v důsledku vedly k postupnému ukončení výroby těchto do určité míry výjimečných prvků v České republice.

Vývoj postupně dospěl k určité standardizaci podoby dřevěných eurooken v podobě, jak jsou dnes běžně známa. Jejich vzhled se liší v detailech, bývá různě modifikováno provedení funkční spáry, jsou různých konstrukčních tlouštěk. Vzhledově se však od sebe jednotlivé výrobky zásadně neliší. To však neznamená, že jsou si kvalitativně výrobky různých producentů rovny!

Ve snaze o zlepšování především tepelně izolačních vlastností dochází k různým úpravám profilů vzniklých kombinací lamel dřevěných a lamel z jiného materiálu s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi.

Používání výše uvedených typů profilů zajišťuje (při splnění všech dalších podmínek výroby), že rámy i křídla výrobků budou stabilní a schopné bez pozdějších změn plnit požadované a deklarované vlastnosti.

Zpět - tlačítko