INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Cena průkazu energtické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) má za cíl provést:

 • rozbor energetické náročnosti stávající nebo plánované budovy,
 • posouzení tohoto stavu,
 • zařazení budovy do příslušné klasifikační třídy.
   

Aby bylo možné spotřebu energie relevantně posoudit, je třeba mít komplexní informace o stávajícím stavu zkoumané budovy.

Na této stránce naleznete informace o rámcových cenách PENB v závislosti na typu posuzované stavby.

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Podklady pro PENB hrají klíčovou roli při stanovení jeho ceny

Při zpracování PENB je nutno zhodnotit:

 • projektové podklady, pozornost se zaměřuje obzvláště na vlastnosti obálky budovy
 • provozní režim budovy, který se projeví v počtu hodnocených tzv. zón ve výpočetním modelu
 • jaká je úroveň vybavení technickým zařízením budovy (TZB) a jaký je stav tohoto zařízení

Z hlediska stanovení ceny je zcela zásadní, jaké podklady k tomu, aby bylo možno odpovědně stanovit výše uvedené aspekty, jsou k dispozici. Obvykle je to alespoň jednoduchá projektová dokumentace stavebního stavu. Dále bývají, ale ne vždy, k dispozici revizní zprávy, někdy projektová dokumentace technického vybavení.

Důležité je, uvědomit si jednu základní skutečnost:

Povinnou součástí PENB je též zhodnocení tepelně technických vlastností budovy

Těmi jsou kromě průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem [W/(m2.K)] ještě:

 • teplotní faktor vnitřního povrchu f,Rsi,N [-]
 • součinitel prostupu tepla UN [W/(m2.K)], lineární součinitel prostupu tepla ψ [W/(m.K)] a bodový činitel prostupu tepla χ [W/(.K)]
 • roční množství kondenzátu Mc,N [kg/(m2.a)] a možnost jeho odpaření [Mc < Mev]
 • součinitel spárové průvzdušnosti iLV,N [m3/s.m.Pa0,67] a celková průvzdušnost oblálky budovy n50 [h-1]
 • pokles dotykové teploty Δθ10,N [°C]
 • pokles výsledné teploty místnosti Δθv,N(t) případně nejvyšší vzestup teploty v místnosti[°C].

Všechny výše uvedené údaje o vlastnostech budovy mají být součástí kvalitně zpracované projektové dokumentace. Pokud k dispozici nejsou, je povinností zpracovatele PENB tyto údaje buď dopočítat, nebo PENB není možné vystavit kompletní. Tyto skutečnosti samozřejmě cenu PENB výrazně ovlivňují.

Pokud není k dispozici nic nebo téměř nic z výše uvedeného, je nutno provést podrobnou prohlídku budovy a alespoň rámcové posouzení úrovně TZB. To má samozřejmě na výši ceny podstatný vliv.

 

Kontaktovat energetického specialistu

 

Způsob tvorby ceny PENB

Jak z výše uvedených skutečností vyplývá, není možné jednoduše stanovit paušální cenu za zpracování PENB bez znalosti alespoň základních skutečností. Pokud nejsou v daném okamžiku k dispozici žádné podklady alespoň rámcového charakteru, nemůže být cena za zpracování PENB odpovědně stanovena.

Nicméně pro alespoň rámcovou představu může posloužit následující srovnání cen některých v minulosti realizovaných PENB.

Příklady typů analyzovaných budov

Malý RD s běžným vybavením TZB Malý RD s běžným vybavením TZB Cena zpracování PENB od 4.000 Kč
Malý RD se složitějším TZB s podílem OZE; nízkoenergtický nebo pasívní dům Malý RD se složitějším TZB s podílem OZE; nízkoenergtický nebo pasívní dům Cena zpracování PENB od 5.500 Kč
Vícepodlažní RD s běžným vybavením Vícepodlažní RD s běžným vybavením Cena zpracování PENB od 5.000 Kč
Větší RD se složitějším TZB s podílem OZE; nízkoenergetický nebo pasívní dům Větší RD se složitějším TZB s podílem OZE; nízkoenergetický nebo pasívní dům Cena zpracování PENB od 6.000 Kč
Jednoduchý BD s běžným vybavením TZB Jednoduchý BD s běžným vybavením TZB Cena zpracování PENB od 6.900 Kč
BD - nízkoenergetická budova BD - nízkoenergetická budova Cena zpracování PENB od 7.900 Kč
Panelový dům střední velikosti Panelový dům střední velikosti Cena zpracování PENB od 7.900 Kč
Větší BD - nízkoenergetická budova Větší BD - nízkoenergetická budova Cena zpracování PENB od 9.900 Kč

Poznámky k výše uvedeným cenám

 • Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%.
 • V případech, kdy je u budovy uvedena kategorie "nízkoenergetický", jedná se o budovy, u kterých je obálku nutno zvlášt posuzovat (např. po zateplení) a budova je vybavena moderními druhy TZB.
 • Ceny jsou stanoveny vždy pro budovy, které mají pouze jeden druh vytápění a ohřevu TV.
 • Ceny slouží pouze k lepší orientaci zájemců. Vždy je nutno provést kalkulaci pro konkrétní objekt. Výsledná cena může být odlišná.
 • Pokud se jedná o zakázku většího rozsahu a opakující se zadání, výslednou cenu lze snížit.

 

Kontaktovat energetického specialistu

Zpět - tlačítko