INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Tepelně-izolační vlastnosti oken

zlepšování tepelně-izolačních vlastností

Lepších tepelně izolačních vlastností pro dosažení nízkoenergetického případně pasívního standardu v lze dosáhnout několika způsoby. Různé úpravy se provádějí jak u dřevěných tak i u plastových výrobků. Tato řešení se používají pro nízkoenergetické domy případně i pro domy splňující pasívní standard.

Nejčastější řešení pro zlepšení tepelně-izolačních vlastností okenních profilů

Vložení tepelně izolační vložky do běžného profilu

Příklad běžného profilu plastového okna s vloženou tepelně izolační vložkou Příklad běžného profilu plastového okna s vloženou tepelně izolační vložkou Tento způsob není příliš efektivní, neboť, jak je i z obrázku patrno, zůstávají v komůrkách nevyplněné mezery po obvodu izolantu, což účinek snižuje..
Další příklad vsunuté tepelně izolační vložky do běžného profilu Další příklad vsunuté tepelně izolační vložky do běžného profilu Tento způsob je zajímavý tím, že eliminuje nutnost použít kovové výztuhy pro zvýšení tuhosti profilu. Náhradou jsou dvojice spřažených svislých stěn, které profil vyztužují. Řešení ale pravděpodobně není vhodné pro velké rozměry křídel.

kombinovaná konstrukce profilu

U oken plastových lze vidět snahu o zlepšení tepelné izolace rámu výplní některých komůrek profilu tvrzenou PU pěnou nebo jen obyčejnou PU pěnou. Jde o poměrně výhodné řešení, i když se nejedná o žádnou převratnou novinku. Toto řešení prosazovala již v 80. letech 20. století firma Schock Thermassiv GmbH, která je též držitelem několika patentů. Jako zřejmě první akce tohoto druhu byla provedena instalace těchto oken na nové budově Státní plánovací komise, později Konsolidační banky v Praze.

Výplň komor profilu plastového okna PU pěnou Výplň komor profilu plastového okna PU pěnou Účinné řešení, které však podstatným způsobem zvyšuje cenu běžného metru plastového profilu. Otázkou bude dostupnost této úpravy u doplňkových profilových řad (sloupky, poutce, příčky a podobně).
Zlepšení tepelně izolačních vlastností dřevěného hranolu Zlepšení tepelně izolačních vlastností dřevěného hranolu Vložením materiálu s menší tepelnou vodivostí se dosáhne lepší celkové tepelně izolační schopnosti rámu i křídla. Používá se tvrzený PU nebo purenit.

sendvičová konstrukce profilu

Používá se též sendvičová konstrukce profilu se zakrytím vnějšího povrchu okna či dveří hliníkovým krycím profilem. Sendvičová konstrukce zlepšuje tepelně technické vlastnosti profilu. Problémem je možný vznik kondenzačních zón v místech styku materiálů s různými hodnotami tepelné vodivosti (plast-tvrzený polystyren). Toto riziko je nutné posoudit a vyhodnotit výpočtem. Je nutno dodržet celoplošný kontakt izolantu s hliníkovým opláštěním, aby bylo riziko vzniku kondenzátu omezeno na nejnižší možnou míru.

Sendvičový plastový okenní profil s tvrzenou PU pěnou opláštěnou hliníkem Sendvičový plastový okenní profil s tvrzenou PU pěnou opláštěnou hliníkem Standardní plastový profil doplněný tepeně izolační vrstvou, řešení technicky správné, ale náročné finančně. Zajímavá je hloubky uložení dvojskla eliminující vznik lineárního tepelného mostu. Izolant a hliník nemá dokonalý kontaktní spoj.
Sendvičový dřevěný okenní profil s tvrzenou PU pěnou opláštěnou hliníkem Sendvičový dřevěný okenní profil s tvrzenou PU pěnou opláštěnou hliníkem Obdobné řešení jako na vedlejším obrázku, ale u okna dřevěného. Izolant a hliník jsou spojeny lépe až na pár rizikových detailů.

příklady dalších způsobů sendvičové konstrukce oken

Kombinace krajních dřevěných lamel a prostřední části z purenitu Kombinace krajních dřevěných lamel a prostřední části z purenitu Příklad technicky dobře propracovaného řešení dřevěného okna, které má všechny důležité detaily provedeny správně.
Dřevěný hranol s podélně vyfrézovanými drážkami  Dřevěný hranol s podélně vyfrézovanými drážkami Varianta, která z praktického hlediska nemá výrazný zlepšující účinek. Jde spíše o obchodní záležitost.

Počet těsnění

Na tepelně technické vlastnosti otvorové výplně nemá podstatný vliv počet těsnění ve funkční spáře, je-li počet vyšší než dvě. Již při dvou těsněních má výrobek zcela mizivou provzdušnost, takže třetí těsnění již z tohoto pohledu prakticky žádným přínosem není.

použitá výplň

Použitá výplň ovlivňuje tepelně izolační vlastnosti celého výrobku zásadním způsobem. Pro obsáhlost tohoto tématu je mu věnována samostatná část v oborné sekci.Máte zájem o podrobnější informace, poradenství či komplexní servis v oblasti oken a dveří? Rádi Vám pomůžeme!

kontaktujte nás

Zpět - tlačítko