INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Energetický specialista a auditor / Služby / Okna a dveře - přehledy, informace

obecně o oknech a dveřích

komplexní poradenství v oblasti výplní stavebních otvorů

co se skrývá pod pojmy okna a dveře?

Většině lidí se zřejmě představí zařízení, které umožní větrat místnosti a brání vlivu vnějšího prostředí na vnitřek domu. Jakým způsobem se to děje, je už věc, kterou se zabývá většinou málokdo. Je to dáno krom jiného i tím, že díky stále se vyvíjejícím technologiím výstavby je nabízena již delší dobu velmi široká paleta těchto výrobků.

Co musí okno či dveře zajistit?

Je to celý soubor funkcí, který je nutno posuzovat včetně oblasti přechodu do stavební konstrukce (tzv. připojovací spáry). Mezi hlavní funkce patří:

  • tepelná izolace

  • vzduchotěsnost

  • vodotěsnost

  • zvukotěsnost

  • parotěsnost

  • požární odolnost

  • zdravotní nezávadnost

  • pevnost a stabilita

Zájmem každého výrobce je samozřejmě prodat maximum svých produktů. Proto býváme poměrně často svědky různých nekorektních praktik jejich prodejců. Ti se snaží prodat svůj produkt leckdy doslova za každou cenu, i když pro konkrétní účel může být naprosto nevhodný. Někdy se tak děje z neznalosti, občas se lze setkat i se záměrným klamáním zákazníka.

Naším cílem je poskytnout komplex služeb zákazníkovi tak, aby byl ochráněn před rizikem nákupu nevhodného výrobku.


Okna a dveře představují ve stavebním díle poměrně specifický konstrukční prvek, který podstatnou měrou ovlivňuje celkové vlastnosti budovy. Musí splňovat různé požadavky technické, které jsou uvedeny v různých normových předpisech anebo nemusí být přímo upraveny normovým předpisem, ale jsou důležité z pohledu uživatelského.

Seznam nejdůležitějších technických vlastností upravených prostřednictvím normových ustanovení je uveden zdedůležitý obrázek. Důležité je také mít správně sepsanou smlouvu o dílo, ve které je krom běžných smluvních náležitostí nutno specifikovat věci týkající se záležitostí aktuálních po namontování výrobků do stavby.

Vývoj oken a dveří procházel od jednoduchýchdůležitý obrázek oken přes okna dvojitádůležitý obrázek (špaletová), dále zdvojenádůležitý obrázek až došlo opět na návrat k oknům jednoduchým modernímdůležitý obrázek, která však disponují zcela jinými technickými vlastnostmi než tomu bylo kdykoli předtím. V současnosti se okna a dveře vyrábí z různých materiálů.Máte zájem o podrobnější informace, poradenství či komplexní servis v oblasti oken a dveří? Rádi Vám pomůžeme!

Kontaktujte nás

Zpět - tlačítko