INKAPO
Energetický specialista a auditor / Služby / Energetický posudek / Základní informace o energetickém posudku

Základní informace o energetickém posudku

Co je energetický posudek

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Obecně vzato je kategorie energetický posudek zavedena proto, aby bylo možno objektivně posoudit energetickou náročnost v intencích předem zadaných parametrů (typicky se jedná o dotační programy).

Kdo nechává zpracovat energetický posudek

Je to stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství.

Kdy se nechává zpracovat energetický posudek

Energetický posudek je nutno nechat zpracovat v zákonem vyjmenovaných případech dle zákona č. 318/2012 Sb. Je to v případech, ve kterých jde o posouzení:

  • technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních způsobů dodávek energie,
  • proveditelnosti zavedení výroby elektřiny a tepla stanovených výkonů, je-li k dispozici dokumentace stavby,
  • proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z dotačních programů,
  • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů,
  • podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,
  • vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu.

 

  

Zpět - tlačítko