INKAPO
Energetický specialista a auditor / Novinky / Dotace: kotle, pokračování NZÚ a OPPIK pro firmy

Dotace: kotle, pokračování NZÚ a OPPIK pro firmy

přidal: Ing. Jan Petrtyl, Ph.D.vloženo: 20.07.2015

 

Nová zelená úsporám: BD zůstávají, pokračování RD již na podzim

Poslední týdny byly z pohledu dotačních programů opravdu bouřlivé. Viděli jsme skutečně nečekané tempo podávání žádostí pro rodinné domy v programu Nová zelená úsporám. I přes navýšení alokace o 50 % byla téměř 1 miliarda korun určených pro rodinné domy „rozebrána“ během dvou měsíců. Naopak žádosti pro bytové domy přibývají pouze sporadicky.

 

Příklad zatepleného panelového bytového domu

Příklad bytového domu

Zdroj: Inkapo.cz

 

Státní fond životního prostředí na situaci reagoval (viz tiskovou zprávu ze 7. července) nejdříve tím, že se žádosti navíc přijímaly do tzv. zásobníku, dále pak již zmíněným navýšením prostředků o 300 milionů Kč. Tyto peníze však také zmizely velmi rychle. Nyní je příjem žádostí pro rodinné domy pozastaven:

 

Příjem žádostí pro rodinné domy je v Nové zelené úsporám nyní pozastaven

Zdroj: Novazelenausporam.cz, upraveno

 

Tisková zpráva z 16. července pak uklidnila zájemce, kteří nestihli podat žádost včas: nová výzva bude otevřena již tento podzim s tím, že finanční prostředky budou průběžně doplňovány z prodeje tzv. emisních povolenek. Přesná výše alokace, tj. objemu peněz, ještě není známa, měla by však být dostatečně vysoká.

 

Mám zájem o dotaci NZÚ

 

Kotlíkové dotace 2015

15. července byla však zveřejněna tisková zpráva SFŽP, která se zaměřila na tzv. kotlíkové dotace pro domácnosti. Kotlíkové dotace budou mít v gesci jednotlivé kraje, a tak se podmínky mohou v různých částech republiky lišit. Očekává se, že výzvy v rámci kotlíkových dotací budou vyhlášeny ještě letos.

Podpora na výměnu zdroje vytápění dosáhne až 150.000,- Kč a bude odstupňována dle typu kotle – od 80 % pro kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla přes 75 % pro kombinované kotle (tj. uhlí + biomasa) či plynové kotle, po 70 % pro nové kotle na uhlí. V prioritních oblastech, kde je stav ovzduší nejhorší, bude podpora navýšena o 5 %. Podívejte se na seznam prioritních lokalit dle krajů [PDF].

 

Prioritní lokality pro kotlíkové dotace

 

 Prioritní lokality pro kotlíkové dotace 

Zdroj: Prezentace [PDF] k tiskové konferenci Ministerstva životního prostředí ČR

 

Mám zájem o kotlíkovou dotaci

 

Dotace bude možné žádat na:

 • zdroj vytápění včetně nákladů na instalaci
   
 • novou otopnou soustavu
   
 • rekonstrukci otopné soustavy
   
 • finančně méně náročná opatření (viz dále)
   
 • služby energetického specialisty
   
 • projektovou dokumentaci

 

O dotaci se bude žádat na krajských úřadech poté, co budou vyhlášeny jednotlivé výzvy.

Dobrou zprávou je, že lze vzájemně kombinovat kotlíkové dotace a program Nová zelená úsporám. Kotlíkové dotace budou podporovat i tzv. „mikro“ energetická opatření. Jejich rozsah zachycuje následující tabulka.

 

Co spadá do tzv. „mikro“ energetických opatření

Co spadá do tzv. mikro energetických opatření

Zdroj: Státní fond životního prostředí ČR

 

Mám zájem o kotlíkovou dotaci

 

OPPIK Nemovitosti

Tento dotační program je určen firmám a je nyní otevřen, přijímá tzv. předběžné žádosti (záměr, popis projektu). Harmonogram je následující:

 • Podání předběžné žádosti: 6/2015 – 8/2015
   
 • Podání plné žádosti (vč. energetického hodnocení a projektu): 9/2015 – 1/2016

 

Žádat o dotaci mohou malé a střední podniky ze zpracovatelského a těžebního průmyslu, ICT, zpracování odpadů, maloobchodu či velkoobchodu. Projekt nesmí být realizován v Praze, ačkoli tam firma může sídlit.

Projekty se hodnotí průběžně. Cílem programu je podpořit např. rekonstrukci výrobních hal, obnovit staré a nevyužívané areály (tzv. brownfieldy) či novostavby, pokud nahradí brownfield.

 

Příklad výrobní haly

Příklad výrobní haly

Zdroj: Inkapo.cz

 

Výše podpory je až 45 % v závislosti na velikosti podniku, na 1 projekt lze získat dotaci ve výši 1 – 200 milionů Kč.

Nejdůležitějšími kritérii pro posouzení (schválení) projektů jsou: ekonomický přínos investice pro firmu, stáří budovy (16 a více let), plocha objektu (minimálně 500 metrů čtverečných, nejvíce získají objekty větší než 1.500 metrů čtverečných).

 

Mám zájem o dotaci OPPIK Úspory energie / Nemovitosti

 

OPPIK Úspory energie

Tento dotační program je zaměřen na snižování energetické náročnosti výroby a omezení výdajů za energii ve firmách. Harmonogram je stejný jako v případě OPPIK Nemovitosti (viz výše).

O dotaci mohou požádat všechny podniky ve zpracovatelském a IT průmyslu a projekty musejí být realizovány mimo Prahu (firma tam však může mít sídlo).

Výše dotace je odstupňována, malé podniky získají až 50 %, střední až 40 % a velké podniky až 30 % z investice, dotační rozsah je 500 tisíc Kč – 250 milionů Kč.

Jako hlavní kritéria figurují: poměr výše investice ku snížení emisí oxidu uhličitého, absolutní výše úspory energie proti původnímu stavu a kvalita rozpočtu projektu.

 

Výrobní hala ve zpracovatelském průmyslu s potenciálem pro snížení spotřeby energie

Výrobní hala ve zpracovatelském průmyslu s potenciálem pro snížení spotřeby energie

Zdroj: Inkapo.cz

 

Mám zájem o dotaci OPPIK Úspory energie / Nemovitosti


seznam novinekZpět - tlačítko