INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Investice ve stavebnictví

co jsou stavební investice?

Pojem investice znamená vynaložení peněžních prostředků s cílem jejich budoucího zhodnocení. Existuje mnoho oblastí, do kterých lze investovat. Naším oborem je odborná činnost v oblasti hodnocení investic ve stavebnictví.

Stavební investiční projekty, kterými se zabýváme, jsou zaměřeny zejména na výstavbu či rekonstrukci

  • rodinných domů
  • bytových domů
  • kancelářských objektů
  • výrobních objektů.

 

Od stavebních investic se požaduje, aby přinášely užitek (zisk, přínos) v několika základních oblastech. V případě zateplení či dalších stavebních úpravách jsou to zejména úspory energie. Existují však i další kriteria, která je potřeba pečlivě uvážit. Pro správné hodnocení stavebních investičních projektů je nutné zahrnout do analýzy všechny relevantní údaje. Pouze tak lze zajistit, že výsledek bude odpovídat zadání a potřebám klienta.

analýzy a studie jdoucí nad rámec běžného standardu

Platná legislativa požaduje například v rámci energetického auditu provedení ekonomického hodnocení navrhovaných variant. Při těchto analýzách se však nezohledňují některé subjektivně vnímané faktory, které však mohou být pro investora velmi důležité.

získejte víc

Nabízíme Vám zpracování technicko-ekonomických analýz, které jdou nad rámec kriterií zohledňovaných např. v rámci energetického auditu, a dokáží přesněji zachytit i specifické přínosy plynoucí ze stavebního projektu.

Máte zájem o provedení analýzy Vaší stavební investice?

Kontaktujte nás

Zpět - tlačítko