INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Ekonomická efektivnost investic ve stavebnictví

důvody pro měření efektivnosti investic

Rekonstrukce rodinného domu, bytového domu, kancelářské budovy či továrny jsou projekty, které běžně vyžadují nemalé finanční výdaje. Jedním z hlavních záměrů investora mimo jiné bývá dosažení úspor energie. Vždy je ovšem nutné položit si základní otázku: Bude navrhované opatření dostatečně rentabilní?

Aby bylo možné na tuto otázku odpovědět, je nutné provést podrobnou analýzu investičního záměru, zjistit jeho přínosy a porovnat je s vynaloženými náklady. To znamená, že je potřeba vyčíslit:

  • celkové počáteční výdaje,
  • přínosy projektu (peněžní, ideálně i nepeněžní),
  • nutné provozní výdaje během doby životnosti,
  • případně zohlednit i příjem z prodeje majetku,
  • zahrnout do výpočtů vliv času a rizika,
  • zohlednit dobu životnosti.

metody hodnocení investic

Pro hodnocení efektivnosti investic lze použít několik základních metod, které se v zásadě liší tím, zda při hodnocení zachycují vliv času či nikoli. Kvalitní rozhodnutí je možné učinit pouze při zohlednění více kriterií.

metody statické

Statické metody hodnocení nezohledňují vliv času. Jejich zástupcem je například prostá doba návratnostiklíčový pojem. Kvůli zmíněnému omezení mají tyto metody pouze omezenou vypovídací schopnost a pro sofistikovanější hodnocení nejsou vhodné (doba, na kterou jsou opatření navrhována, je totiž často i několik desítek let).

metody dynamické

Dynamické metody hodnocení zohledňují vliv času a míru rizika. Jsou proto pro evaluaci investic ve stavebnictví vhodné. Mezi tyto metody řadíme například reálnou dobu návratnostiklíčový pojem, čistou současnou hodnotuklíčový pojem a vnitřní výnosové procentoklíčový pojem.

specifické přínosy pro investory

Investice do stavebních projektů bývají často hodnoceny pouze na základě projektované úspory energií. Tento efekt však není jediným pozitivním dopadem. V neposlední řadě je pro větší přesnost výpočtů také nutné zahrnout subjektivní vnímání zvýšení komfortu užívání, změnu estetické hodnoty objektu a další, často opomíjené důsledky realizace projektu.

Nad rámec legislativních požadavků klasického energetického auditu Vám připravíme detailnější analýzu, která zohlední Vaše osobní vnímání faktorů, které se stavebním projektem souvisejí. Připravíme i varianty zohledňující různé směry vývoje cen energiíotevření odkazu v novém okně.

Zpět - tlačítko