INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Energetický specialista a auditor / Služby / Tepelně-technické výpočty a simulace

Tepelně-technické výpočty, stavební fyzika, projekty novostaveb a rekonstrukce budov

Požadavky na vlastnosti stavebních konstrukcí, které ovlivňují energetickou náročnost budov, se neustále zpřísňují a tento trend se dá očekávat i do budoucna. Proto je velmi důležité vědět, jakým způsobem tyto vlastnosti určit. Následným porovnáním s normovýcmi hodnotami je možno zvolit takovou skladbu materiálů, aby jednotlivé konstrukční části tvořící vnější obálku budovy normovým požadavkům vyhověly a budova tak mohla mít ve výsledku co nejnižší spotřebu energie na svůj provoz. Nabízíme Vám:

Návrh složení konstrukčních vrstev v rámci projektové dokumentace novostaveb

Zde se provádí návrh složení všech konstrukčních vrstev budovy, které tvoří vnější obálku. Důležité je, aby jednak byly splněny normové požadavky na jednotlivé části, ale v neposlední řadě je též podstatné, aby se do normového požadavku "vešel" i tzv. průměrný součinitel prostupu tepla Uem.

Jaké jsou možnosti?

Posouzení návrhu projektanta s případnou korekcí

Provádí se většinou v rámci zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). V tomto se v podstatě kontroluje správnost navržené skladby konstrukcí a ověřuje výpočtem stupně energetické náročnosti budovy.

Vlastní návrh složení s následnou konzultací a přípanými úpravami podle představy projektanta a investora

Provádí se před vlastním zpracováním projektové dokumentace, projektant následně pracuje s již stanovenými skladbami konstrukčních vrstev stěn, podlah, střechy, oken atd. Složení se navrhne tak, aby následně vyhověl stupeň energetické náročnosti budovy

Podklad ve formátu AutoCad pro výpočet v programu AREA 2010 Podklad ve formátu AutoCad pro výpočet v programu AREA 2010 Zdroj: INKAPO (2009)
Část grafického výstupu z programu AREA 2009 - hodnocení tepelných toků po návrhu konstrukčních vrstev Část grafického výstupu z programu AREA 2009 - hodnocení tepelných toků po návrhu konstrukčních vrstev Zdroj: INKAPO (2009)

Návrh opatření u rekonstrukcí starších budov

Tato činnost má oproti návrhu složení vrstev pro novostavby svá specifika, neboť je nutno brát v potaz stav budovy, vlastnosti jednotlivých částí a zabývat se vlivem navrhovaných opatření na původní ponechávané konstrukce. Na těch se nesmí projevit negativní účinky, které může vyvolat některé renovační opatření. Typicky jde například o vliv zateplení svislého pláště budovy na zhlaví trámů stropů, které mohou být vystaveny nadměrné vlhkosti.

Pokud se nejedná o speciální požadavky některého z dotačních titulů, při rekonstrukci je nutno žádat o stavební povolení, přičemž je vhodnost navrženého opatření ověřena a potvrzena vydáním průkazu energetické náročnosti budovy, která se k žádosti o stavbení povolení přikládá.

Příklad rodinného domu před zateplením Příklad rodinného domu před zateplením Zdroj: Inkapo, 2011
Tentýž dům po zateplení Tentýž dům po zateplení Zdroj: Inkapo, 2011

K hodnocení energetické náročnosti a porovnání s normovými hodnotami používáme výpočetních programů Svoboda Software nové okno vždy v poslední aktualizaci.Potřebujete pomoci s výpočty pro novostavbu či starší objekt? Rádi Vám pomůžeme!

kontaktujte nás

Zpět - tlačítko