INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Projekty pro stavební povolení

Zpracujeme

projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb).

Projektová dokumentace obsahuje tyto části:

  1. Průvodní zprávu
  2. Souhrnnou technickou zprávu
  3. Situaci stavby
  4. Dokladovou část
  5. Zásady organizace výstavby
  6. Dokumentaci objektů


Projektová dokumentace musí vždy tyto části obsahovat. Jsou členěny na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Zdroj: INKAPO (2011) Zdroj: INKAPO (2011)
Zdroj: INKAPO (2011) Zdroj: INKAPO (2011)
Zpět - tlačítko