INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Projekty zateplení budov

Projekt zateplení budovy anebo jejích částí nemusí být v mnohých případech tak rozsáhlý jako je tomu u běžných stavebních projektů např. pro stavební povolení. Naopak je nutno se zde zaměřit právě na detaily, které souvisí s tím, aby zateplení bylo provedeno technicky a posléze technologicky správně.

U zateplení fasády se žádost o stavební povolení musí podat, protože se jedná o úpravu, která mění půdorysné rozměry objektu, což dle znění zák. 183/2006 Sb.vydání stavebního povolení vyžaduje.

Při vnitřních úpravách je stavební povolení nutné v tom případě, že dochází ke změně způsobu využití prostoru.

Zpracujeme

projektovou dokumentaci zateplení stavby. Rozsah dokumentace je obdobná jako u projektu pro stavbení povolení, některé části však mohou být jednodušší, některé naopak podrobnějsí.

Součástí projektu je návrh skladby vrstev a použitého materiálu (zejména druhu izolantu a s ním souvisejícíh dalších vrstev) a  též návrh způsobu a druhu kotvení, jakož počtu kotev.

Projekt musí řešit též detaily, které mohou být problematické z důvodu ohrožení nadměrnou vlhkostí, která v důsledku zateplení může vzniknout v místech, kde před provedením tohoto opatření nebyly problémy žádné.

Zdroj: INKAPO (2011) Zdroj: INKAPO (2011) Projektová dokumentace (část) - pohled na bytový dům
Zdroj: INKAPO (2011) Zdroj: INKAPO (2011) Pohled na fasádu téhož domu před započetím projekčních prací
Zpět - tlačítko