INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Zajištění a realizace výběrových řízení oken a dveří

Využijte našich zkušeností s organizací výběrových řízení v řádu desítek milionů Kč.

Okna a dveře tvoří důležitou součást stavebního díla. Výběru vhodného výrobku je proto nutné věnovat náležitou pozornost. Na trhu existuje velké množství dodavatelů, z nichž podstatnou část tvoří nikoli výrobci, ale dodavatelské firmy. Orientace může být v této široké nabídce pro investora velmi nelehká, což platí obzvlášť pro větší ucelené dodávky. Typicky se jedná o výměny oken v panelových domech, administrativních budovách, větších obytných celcích a podobně. To samé lze říci i o novostavbách. Proto Vám nabízíme zajištění

organizace a provedení výběrového řízení

pro zajištění konkrétního dodavatele v závislosti na podmínkách, které jsou u jednotlivých budov. Důležitá je objektivita tak, aby výsledek tendru byl zcela korektní. Spokojenost investora je pro nás na prvním místě.

Stanovení priorit

Stanovení priorit se provádí formou dohody s investorem. Je hledán optimální poměr mezi nutnými technickými vlastnostmi oken a dveří a investiční náročností jejich pořízení. K tomu, aby celá investice měla smysl, je nutné najít takový výrobek, který bude vyhovovat technickým a hygienickým normovým požadavkům a zároveň bude též finančně zajímavý a pro investora schůdný. Zde je nutno hledět nejen na okamžitou investiční náročnost, ale též na efekt očekávatelné úspory provozních nákladů.

Výběr odpovídajícího okruhu výrobků

Podle výsledku, ke kterému se dospěje provedením kroků v rámci prvního odstavce, se zúží okruh výrobků, které mohou technicky přicházet do úvahy pro použití v konkrétní budově.

Formulace zadávacích podmínek                                            

V dalším kroku dochází k formulaci zadávacích podmínek takovým způsobem, aby zadání ve výběrovém řízení bylo jednoznačné a nabídky jednotlivých budoucích uchazečů bylo možno objektivně posoudit a srovnávat.

Vytipování okruhu dodavatelů

Ve spolupráci s investorem se vytipuje okruh dodavatelů, jejichž výrobky mají předpoklad k tomu, aby splnily požadované technické vlastnosti. Tito budoucí uchazeči jsou obesláni výzvou k účasti ve výběrovém řízení.

Vyhodnocení nabídek a předložení výsledků

Nabídky došlé v rámci výběrového řízení se vyhodnocují tak, že každému kritériu se přiřadí určitá váha (Saatyho metoda, párové srovnávání aj.). Součtem bodů se nabídka umístí na odpovídající místo a vypracuje se objektivní pořadí uchazečů. Investorovi je předložen výsledek výběrového řízení s komentářem. Podle počtu došlých nabídek se počet uchazečů může zúžit vyřazením těch, jejichž nabídky neodpovídají zadávacím podmínkám.

Pohovory s uchazeči

Před ukončením výběrového řízení provádíme ústní pohovor. Zde je ověřena celková úroveň uchazeče jak z technického tak i z organizačního či ekonomického hlediska za přítomnosti investora.

Vzorové realizace                                                                       

Vzorové realizace se provádí tehdy, pokud se jedná o větší celky a je třeba ověřit skutečnou schopnost dodavatele provádět kvalitně technicky a též organizačně požadovaný rozsah prací. K tomuto účelu je okruh uchazečů zúžen na poslední cca 3 - 4 firmy. Posouzení se vždy provádí za účasti investora.

Ukončení výběrového řízení                                             

Po pohovorech a případných vzorových realizacích se výběrové řízení ukončí výběrem optimálního dodavatele. Konečné rozhodnutí je vždy na investorovi, kterému je poskytnut soubor objektivních a kvalifikovaných informací.

Potřebujete nalézt kvalitního dodavatele oken a dveří pro váš stavební projekt? Rádi Vám pomůžeme!  

kontaktujte nás

Zpět - tlačítko