INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Odborné posudky oken a dveří

Proč je potřeba znalecký posudek oken

nová kniha Moderní oknaV současné době se pro výstavbu budov používají stále sofistikovanější postupy a materiály, které vyžadují striktní dodržování technologické kázně. Pokud se v procesu výstavby zanedbá některý z důležítých postupů či některé opatření, bývá celkový výsledek nedobrý, někdy až ohrožující samu funkčnost části nebo i celku.

V oblasti výplní stavebních otvorů je tomu nejinak. Pokud v průběhu realizace díla došlo k nějakému pochybení, projeví se jeho vliv obvykle se zpožděním. Podle charakteru a druhu chyby (chyb) se negativní vliv projeví s odstupem týdnů až měsíců, v některých případech se může jednat až roky.

Bývá obtížné určit přesnou příčinu neuspokojivého stavu. Jsou případy, že budova nebo její části jsou téměř neobyvatelné nebo obyvatelné velmi obtížně.

V takových případech je nutno vypracovat odborný (znalecký) posudek, který určí příčiny neuspokojivého stavu. Přitom může být na vině tohoto stavu příčina jediná, často však dochází ke kumulaci různých vlivů po nějakém prvotním impulsu.

nabízíme zpracování odborných posudků

Podle závažnosti poruchy funkčnosti otvorových výplní a jejich navázání na stavební dílo zpracováváme v zásadě dva druhy posudku. Jde o:

Běžný posudek pro zjištění stavu k možnosti provedení reklamace

Posudek tohoto typu se provádí v případě, kdy není zřejmá příčina poruchy a dodavatelská firma není ochotna se v reklamačním řízení angažovat natolik, aby došlo k nápravě stavu. Zde se určí příčina nefunkčnosti a navrhne se též způsob jejího odstranění.

Je možno též vypracovat jednoduchou projektovou dokumentaci, pokud se jedná o větší rozsah náprav a zvolením nevhodného postupu by se neuspokojivý stav nevyřešil.

máte problémy s dodávkou oken a dveří? rádi vám pomůžeme!

kontaktujte nás

Zpět - tlačítko