INKAPO
Zasílání novinek E-mailem

rychlý kontakt


Ing. Zdeněk Petrtyl
energetický specialista

tel.: 724 034 897
e-mail: z.petrtyl@inkapo.cz

INKAPO
Ledenická 12
Srubec (okr. Č. Budějovice)
370 06 

Nechte nám rychlý vzkaz. Komunikace s námi Vás mile překvapí.

Energetický specialista a auditor / Články / Články sekce otvorových výplní / Okna a dveře se zlepšenou tepelnou izolací

Okna a dveře se zlepšenou tepelnou izolací

Autor: Ing. Zdeněk Petrtyl   vloženo: 15.11.2011

Zlepšování tepelně izolačních vlastností oken  a dveří

Lepších tepelně izolačních vlastností pro dosažení nízkoenergetického případně pasívního standardu v lze dosáhnout několika způsoby. Níže jsou uvedeny nejčastější způsoby, kterými toho lze docílit.
 

vložení tepelně izolační vložky do běžného profilu rámu a křídla

Lepších tepelně izolačních vlastností je možno dosáhnout kombinovanou konstrukcí profilu. U oken plastových lze vidět snahu o zlepšení součinitele tepelného prostupu rámu výplní některých komůrek profilu tvrzenou PU pěnou nebo jen obyčejnou PU pěnou, případně instalací polystyrenové vložky.

Jde o poměrně výhodné řešení, i když se nejedná o žádnou převratnou novinku. Toto řešení prosazovala již v 80. letech 20. století firma Shock Thermassiv GmbH, která je též držitelem několika patentů. Jako zřejmě první akce tohoto druhu v České republice byla provedena instalace těchto oken na nové budově tehdejší Státní plánovací komise, později Konsolidační banky v Praze.

Plastové okno s výplní komůrek běžnou PU pěnou Plastové okno s výplní komůrek běžnou PU  pěnou Výhodné řešení z pohledu technického, nevýhodou je vyšší cena zapříčiněná technologickou náročností výroby.
Plastové okno s výplní komůrek polystyrenovou vložkou Plastové okno s výplní komůrek polystyrenovou vložkou Spára mezi izolantem a s těnou profilu po obvodě vložky poněkud snižuje účinnost opatření.

vylepšené profily dřevěných oken

U oken dřevěných je jedinou  možností sendvičová kombinace dřevěné části rámu a částí tvrzeného polyuretanu. Kromě příkladů uvedených výše je tato možnost znázorněna na dalším obrázku (níže vlevo).

Občas lze vidět i snahu o vytvoření komůrek uvnitř dřevěného profilu, které však přínos prakticky nemá.

Dřevěné okno s rámem ze dřeva kombinovaným s tvrzenou PU pěnou a purenitem. Dřevěné okno s rámem ze dřeva kombinovaným s tvrzenou PU  pěnou a purenitem. Tvrdší purenit zlepšuje izolaci a je tuhý, vložka z polyuretanu se umísťuje do místa napojení parapetu.
Dřevěné okno s rámem ze dřeva s vyfrézovanými komůrkami v křídelním i rámovém profilu. Dřevěné okno s rámem ze dřeva s vyfrézovanými komůrkami v křídelním i rámovém profilu. Toto řešení je spíše marketingovým tahem některých výrobců, praktický význam má mizivý.

Sendvičové uspořádání rámů a křídel

Sendvičové uspořádání profilu spolu se zakrytím vnějšího povrchu okna či dveří hliníkovým krycím profilem je poměrně účinným druhem snížení součinitele prostupu tepla rámy. Umožňuje též přidání dalšího skla, které je předsazeno před hlavní křídelní výplň. Tímto řešením lze dosáhnout též prostoru pro umístění některých stínicích opatření (většinou meziskelních žaluzií.

Zmíněná úprava se provádí jak u dřevěných tak i u plastových výrobků. Tato řešení se používají pro nízkoenergetické domy případně i pro domy splňující pasívní standard.

Příklady profilu sendvičového dřevohliníkového okna. Příklady profilu sendvičového dřevohliníkového okna. Sendvičová konstrukce zlepšuje tepelně technické vlastnosti profilu.
Příklad profilů sendvičového plastohliníkového okna. Příklad profilů sendvičového plastohliníkového okna. Sendvičová konstrukce zlepšuje tepelně technické vlastnosti profilu.

Kombinace materiálů a zesilování konstrukční tloušťky

Někteří výrobci (jedná se zejména o ty, kteří jsou angažováni ve skupině Centrum pasívního domu) se pustili směrem zesilování konstrukční tloušťky rámů a současné kombinace použitých materiálů. Takové výrobky se obvykle doplní izolačními skly s větším množstvím tabulí.

Jde o vhodné inovační řešení, pozor je potřeby dát na skutečnost, že při použití izolačních výplní s větším počtem skel se snižuje pasívní solární zisk otvorové výplně g [-]. Tato skutečnost může i podstatně ovlivnit celkovou energetickou bilanci budovy. Je proto nutno posoudit takové opatření výpočtem energetické bilance. V rámci projektové dokumentace je též nutno zpracovat detaily napojení do stavebního díla.

Zesílený dřevěný rám kombinovaný s vložkami z purenitu. Zesílený dřevěný rám kombinovaný s vložkami z purenitu. Okno je vybaveno výplní z izolačního trojskla. Výrobce Slavona, s.r.o.
Zesílený dřevěný rám kombinovaný s vložkami z purenitu. Zesílený dřevěný rám kombinovaný s vložkami z purenitu. Extrémní tloušťka rámu v kombinaci se čtyřsklem najde uplatnění asi zřídka. Výrobce Slavona, s.r.o.
Zpět - tlačítko