INKAPO
Energetický specialista a auditor / Novinky / Nové znění ČSN 73 0540-2 - Požadavky

Nové znění ČSN 73 0540-2 - Požadavky

přidal: Ing. Zdeněk Petrtylvloženo: 07.10.2011

V současné době vychází tiskem aktulaizovaná ČSN 73 0540-2-Tepelná ochrana budov - část 2: Požadavky. Platnost normy je od listopadu 2011, touto normou se nahrazuje ČSN 73 0540-2 z dubna 2007.

Jaké jsou změny oproti předchozímu znění normy?

  • Zpřísňují se požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla.
  • Nově se do normy zavádí požadavky a doporučení hodnoty součinitele prostupu tepla pro stavební konstrukce používané pro pasívní domy.
  • Lépe jsou formulovány požadavky na teplotu vnitřních povrchů konstrukcí s využitím veličiny teplotního faktoru vnitřního povrchu konstrukce.
  • Nově se využívá hodnocení prostupu tepla obálkou budovy s využitím metody tzv. referenční budovy.
  • Je upravena kapitola zabývající se požadavka na proůvzdušnost konstrukcí včetně požadavků na větrání místností.
  • Objevují se podrobnější definice nízkoenergetické budovy, pasívní budovy a tzv. nulových budov.

seznam novinekZpět - tlačítko