INKAPO
Energetický specialista a auditor / Novinky / Dotace v rámci OPŽP na veřejné budovy

Dotace v rámci OPŽP na veřejné budovy

přidal: Ing. Zdeněk Petrtylvloženo: 16.12.2011

Dobrá zpráva se objevila pro obce, které jsou vlastníky veřejných budov a nestihly podat přihlášku o dotaci v rámci dotačního programu Zelená úsporám. Připravuje se nová výzva v rámci prioritní osy 3, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřenou na realizaci úspor energie (zateplení) Operačního programu Životní prostředí.

V souvislosti s razantním ukončením dotačního programu Zelená úsporám v říjnu 2011 byla spousta zájemců o účast v tomto programu zklamána, protože se uzavřela jedna z mála možností, jak s pomocí veřejných prostředků realizovat některá z úsporných opatření, která znamenala snížení energetické náročnosti budov.

Nyní se objevuje možnost satisfakce, bohužel ne pro všechny tehdy neuspokojené zájemce, ale aspoň pro jejich část. Bude se jednat o dotační titul, který mohou využít určitě obce a snad případně další subjekty veřejného sektoru. Podrobnosti dosud nejsou známy.

Výše uvedená výzva by měla být pravděpodobně zveřejněna v lednu 2012, bude možno využít i část dokladů, které byly součástí dokumentace v programu Zelená úsporám. K tomu více zde. Některé další zajímavé informace k celé problematice lze najít na stránkách OPŽP - například zde.

Na rozdíl od programu Zelená úsporám bude v dotačním programu OPŽP povinnost nechat zpracovat energetický audit a projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení nebo vyšším (prováděcí dokumentace) a s tím související povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB).

Nezbývá než doufat, že množství finančních prostředků alokovaných do této nové výzvy bude natolik velké, aby byly uspokojeni alespoň ti zájemci, na které se v rámci Zelená úsporám nedostalo.

Po zveřejnění aktuality dnes byl v odpoledních hodinách na stránkách OPŽP zveřejněn plán výzev na rok 2012. Tím se dnešní aktualita potvrzuje, což je jistě potěšující.

Zájemcům nabízíme zpracování energetického auditu, potřebné projektové dokumentace, PENB jakož i zpracování a vyřízení všech administrativních náležitostí, které s tímto dotačním titulem souvisejí.


seznam novinekZpět - tlačítko