INKAPO
Energetický specialista a auditor / Novinky / Proběhl veletrh AQUA-THERM 2011

Proběhl veletrh AQUA-THERM 2011

přidal: Ing. Zdeněk Petrtylvloženo: 27.11.2011

Na letošním veletrhu je možno vidět různé inovační technologie a způsoby řešení, které jsou většinou zaměřeny na snižování energetické náročnosti budov, efektivnější využívání energetického potenciálu zdrojů a komfortní užívání staveb. Dne 23.11.2011 proběhl v rámci veletrhu seminář, v jehož rámci byly uděleny ceny a čestná uznání za kvalitní výrobky, technologie a nové přístupy. Podrobnější informace k semináři naleznete například zde.

Kromě oceněných a dalších renomovaných firem z oboru je k vidění celá řada dalších zajímavých exponátů. Například akumulační nádrže firmy LAM Bollitori, které jsou na rozdíl od množství jiných vybaveny stratifikační trubkou, která způsobuje lepší promíchání vody v zásobníku a tím její lepší prohřátí.

Dále je k vidění například zajímavé tepelné čerpadlo vzduch-voda s venkovní jednotkou Hokkaido a hydromodulem Acquaria. Systém používá šroubovicovitý výměník s poměrně vysokým stupněm účinnosti předávání tepelné energie do topného média. Díky tomu se systém dostává na příznivé hodnoty topného faktoru celého čerpadla.

Firma Ventos zase nabízí zvýšení účinnosti topné jednotky instalací výměníku na parní nebo teplovodní kotel nebo kogenerační jednotku. Zařízení je instalováno do spalinových cest a tím je zvýšena účinnost zdroje tepla až do výše 8-10%, což je jistě velmi zajímavá hodnota. Při poměrně nízkých investičních nákladech může být ekonomická návratnost velmi zajímavá.

Společnost Multivac pak zase nabízí kompletní standardizovanou rekuperační jednotku včetně rozvodů pro byt do 120 m2. Instalace zlepší klima v bytě bez použití klimatizace a sníží spotřebu tepla na vytápění, neboť využívá odpadní teplo ze vzduchu odváděného z bytu ven.

Návštěvu veletrhu lze jedině doporučit, neboť nabízí množství inspirativních zážitků.


seznam novinekZpět - tlačítko