INKAPO
Energetický specialista a auditor / Dotazy /
Okna a dveře
/ Normové vlastnosti oken (požadavky na okna)

Normové vlastnosti oken (požadavky na okna)

15.11.2012 | Komentáře: 0 | Přečteno: 2958x

Dobrý den, můžete mi, prosím, vysvětlit, co znamená pojem "normové vlastnosti oken", resp. "normové požadavky na okna"?

Autor:

Odpověď:

Když si jako zákazník kupuji výrobek, měl by tento mít vlastnosti, které lze od něho rozumně očekávat. Aby tomu tak bylo, zajišťují požadavky technických norem,které vlastnosti výrobků upravují.

Značným problémem se však může stát fakt, že závaznost technických norem není obecně platná, což zákazníka staví do poněkud komplikované pozice. V případě sporů ve věci kvality a funkčnosti provedeného díla nebo dodaného výrobku, se může dodavatel odvolávat právě na toto pravidlo.

Aby se zákazník nedostal do takové nepříjemné situace, platí jedna zásada. Ta je taková, že v případě, když smlouva výslovně vyžaduje dodržení ustanovení ČSN, musí být toto smluvní ujednání respektováno a tedy dodrženy požadavky norem. Odchylky od ustanovení ČSN by potom měly za následek právní jednání z důvodu nedodržení smlouvy. Podrobnější právní rozbor naleznete například zde nebo zde.

Funkční vlastnosti, které jsou nezávislé na materiálu stanovuje ČSN EN 14351-1+A1 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Poslední vydání této technické normy je z února 2011. Je to v současnosti základní technická norma stanovující souhrn sledovaných vlastností oken a dveří.

Zde je však důležité vědět, že v této normě se nelze dočíst, jakou konkrétní vlastnost je nutno po otvorové výplni požadovat - tedy například jakou hodnotu součinitele prostupu tepla (jedná se o ukazatel tepelně izolačních vlastností), jakou vodotěsnost, průvzdušnost a podobně.

ČSN EN 14351-1+A1 odkazuje pouze v případě hodnoty součinitele tepelného prostupu  a v případě průvzdušnosti na ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Ostatní vlastnosti je třeba vždy odborně posoudit nebo případně navrhnout podle toho, do jaké budovy se ten který výrobek má použít při použití technických norem souvisejících s tou kterou posuzovanou oblastí.

POSTUP PŘI PROKAZOVÁNÍ VLASTNOSTÍ

Výrobce si před uvedením výrobku na trh musí nechat provést tzv. počáteční zkoušku typu. Tu může provést pouze akreditivaná laboratoř. Tato laboratoř je obvykle též tzv. notifikovanou osobou, která jediná může vystavit na základě výsledků počáteční zkoušky typu prohlášení o shodě. Na základě tohoto prohlášení pak dodavatel sám vydává své prohlášení o shodě na dodané výrobky dle uzavřené smlouvy o dílo.

Z výše uvedeného je zřejmé, že prohlášení o shodě může výrobce (dodavatel) vydat pouze na takové výrobky, které se typově, ale i rozměrově a při použití identických nebo ekvivalentních součástí, jaké byly na zkoušeném výrobku. Což se však velmi často porušuje tím, že na jakékoli okno či dveře se použije jednotné prohlášení, které se však na dodávaný výrobek vůbec nemusí vztahovat.

Oproti dřívější době má dnes zákazník jednodušší pozici v tom, že na příloze Prohlášení o shodě CE musí v současnosti dodavatel uvést i konkrétní číselné údaje pro výrobek, takže je možno při znalosti této problematiky vlastnosti dodaného výrobku identifikovat.

Přehledný seznam nejdůležitějších technických norem lze nalézt v publikaci Okno - klíčová součást staveb .

Zdeněk Petrtyl

Autor:

Komentáře

Přidat komentář


Autor:
E-mail:
Nadpis:
Komentář:Zpět - tlačítko