INKAPO
Energetický specialista a auditor / Dotazy /
Okna a dveře
/ Na co se zaměřit při výběru oken a dveří?

Na co se zaměřit při výběru oken a dveří?

15.11.2012 | Komentáře: 0 | Přečteno: 2525x

Dobrý den, chtěl bych si pořídit nová okna a nevím, co vše je v této oblasti důležité. Můžete mi, prosím, poradit?

Autor:

Odpověď:

Okna a dveře jsou součástí stavby a ne každý ví, co vše od oken a ostatních otvorových výplní má a může požadovat. Je důležité vědět, že některé nároky investora mají přímo oporu v některém ze zákonných či normových předpisů a výrobce je povinen je splnit. Jiné mohou být nad rámec těchto povinností. Ochota splnit takové požadavky pak svědčí o solidnosti toho kterého dodavatele.

Je však dobré vědět, které z těchto nadstandardních požadavků vůbec lze technicky provést a jestli také mají nějaké opodstatnění. Může se totiž stát, že kvůli zbytečnostem, které zákazník třeba vůbec nepotřebuje, se cena dodávky může i poměrně výrazně zvýšit. Přitom zákazník z toho žádný užitek mít nemusí.

U pořízení oken a dveří jde o poměrně nákladnou investici, přičemž tyto výrobky určitě nechceme znovu měnit za pár let. Proto bychom při jejich koupi měli věnovat dostatek času smluvnímu dořešení této koupě. Ve smlouvě musí být stanovena nejen cena, termín realizace, platby, spolupráce odběratele a zhotovitele, délka, po jakou zůstane byt či dům bez oken, kdo odveze a zlikviduje odpad, ale i jaké budou mít výrobky konkrétní technické vlastnosti.

Smlouva se uzavírá před provedením díla! Přitom nelze vždy spoléhat na zhotovitele, že dodá dílo v pořádku a bez nedostatků, a že případné nedostatky automaticky opraví ke spokojenosti zákazníka. Technické vlastnosti  oken většinou nevnímáme, pokud nás nezačnou trápit tím, že okno nefunguje tak, jak očekáváme. Požadavků  na okna a dveře je velmi mnoho, má-li být splněn předpoklad bezproblémové funkčnosti.

K doložení toho, že okno splňuje ty které požadavky či předpisy nestačí pouhé prohlášení o shodě nebo pouhý odkaz na skutečnost, že výrobek je opatřen označením CE. Vždy je nutno doložit certifikát o splnění konkrétních vlastností i s jejich výčtem, který smí vystavit pouze notifikovaná osoba. Solidní dodavatel (zhotovitel) by neměl mít na požádání problém ani s předložením zkušebních protokolů s výsledky konkrétních zkoušek.

Je třeba mít na paměti, že pro různá použití jsou na otvorové výplně kladeny odlišné nároky, takže obvykle nepostačí pouze jediný certifikát na všechno. Výrobky se vždy zkoušejí pro různá prostředí a v souladu s tím musí být též podrobeny odpovídajícímu stupni zkoušky. Např. okno pro instalaci do přízemí je nutno zkoušet z hlediska vodotěsnosti na jiný tlak než pro dvanácté podlaží.

Dále je nutno upozornit na fakt, že někdy může dojít k neporozumění, pokud dodavatel tvrdí, že vše je splněno, protože "má certifikát", který třeba i předloží. Získáním certifikátů  (např. podle norem ISO) prokazuje jejich držitel nezávislým orgánem ověřenou a potvrzenou schopnost systematického a efektivního zabezpečování dané oblasti a prohlubuje tím svou důvěryhodnost vůči obchodním partnerům a svému okolí. S konkrétní požadovanou vlastností  výrobku certifikát nemusí mít nic společného! V této souvislosti je nutno odkázat na ČSN EN 14351-1+A1, kde je systém řízení výroby označen zkratkou FPC klíčový obrázek.

Zdeněk Petrtyl

Autor:

Komentáře

Přidat komentář


Autor:
E-mail:
Nadpis:
Komentář:Zpět - tlačítko