INKAPO
Energetický specialista a auditor / Dotazy /
Okna a dveře
/ Jaké jsou výhody a nevýhody dřevěných oken?

Jaké jsou výhody a nevýhody dřevěných oken?

15.11.2012 | Komentáře: 0 | Přečteno: 4292x

Ráda bych se zeptala, jaké jsou výhody a nevýhody dřevěných oken. Zvažuji investici a rozhoduji se, zda okna dřevěná či z jiného materiálu.

Autor:

Odpověď:

Výhody dřevěných oken

Oproti oknům z ostatních materiálů disponují dřevěná okna některými specifickými výhodami. Jsou to zejména:

 • Velmi dobré tepelně-technické vlastnosti plynoucí z přirozených fyzikálních vlastností dřeva.
 • Při pobytu v místnosti jsou dřevěné otvorové výplně pro většinu lidí pocitově příjemnější než jiný materiál. To je dáno jednak výrazně nižším faktorem difuzního odporu dřeva (m=157) proti PVC (m=17 000) nebo kovům (zde je tato hodnota irelevantní), jednak obvykle vyšší hodnotou indexu spárové průvzdušnosti celého výrobku. Pro úplnost je však třeba dodat, že není možné říci, že použitím dřevěných moderních oken se automaticky zajistí všechny normové hygienické požadavky nebo že odpadá nutnost pravidelného větrání interiéru.
 • Při pravidelné údržbě zaručují dřevěná okna dlouhou životnost. Zde je možno odkázat na existenci funkčních dřevěných oken ve stavbách realizovaných ještě v 19. století. Vlastní dřevěný materiál oken bývá i dnes stále plně funkční, je nutné samozřejmě odhlédnout od často zanedbané údržby a již výše zmíněného problému nesplnění požadavků nyní platných normových požadavků.
 • Bezkonkurenční variabilita provedení omezená pouze nástrojovým vybavením toho kterého výrobce. Profily lze v podstatě libovolně upravovat podle individuálních požadavků (samozřejmě je nutné zachovat základní statické parametry profilu tak, aby nebyla snížena jeho únosnost).
 • Z toho plyne možnost zcela individuálního vzhledu oken a dveří, a tím i celé budovy, požadavky architektonické lze plnit takřka beze zbytku.
 • Možnost různých úprav profilů vyzdvihuje do popředí schopnost výrobců dřevěných oken a dveří reagovat poměrně rychle na nové normové požadavky. Názorným příkladem je využití možnosti v podstatě bezproblémové úpravy hloubky zasklívací spáry vedoucí k eliminaci vzniku tepelného mostu v tomto místě.
 • Případná poškození povrchu ať mechanická nebo vlivem účinku chemikálií je možné poměrně jednoduše opravovat.
 • Obnovou nátěru lze dosáhnout zcela nového vzhledu tak podstatné části obvodového pláště budovy jako jsou okna. Aplikace nátěru je při použití dnes dostupných materiálů a vybavení relativně velmi jednoduchá a rychlá.
 • Do značné míry je možné opravovat i poškozený výrobek jako celek za použití běžných truhlářských postupů.
 • Dřevěné otvorové výplně jsou vyrobeny z přírodního obnovitelného materiálu, i když je nutné říci, že obsahují lepidla spojující jednotlivé dřevěné lamely a nátěry.
   

Nevýhody dřevěných oken

 • Vyšší pořizovací cena proti oknům plastovým (to ale platí povětšině pouze ve srovnání s plasty v základním provedení v bílé barvě nebo jednostranném barevném provedení).
 • Jakožto přírodní materiál reaguje dřevo především na zvýšenou vlhkost vzduchu. Problematická bývá především relativní vlhkost v interiéru dlouhodoběji přesahující hodnotu cca 70 %. Termín dlouhodoběji znamená časový úsek od několika dní (cca týden) déle. To se často projevuje především při výstavbě budovy, kdy často dochází k poškození dřevěných oken. Přímým důvodem však není vlastní působení zvýšené relativní vlhkosti vzduchu přesahující někdy i 90 %. Je nutné říci, že vždy jde převážně o neodbornou manipulací s okny či dveřmi za těchto nepříznivých podmínek, to však nic nemění na tom, že k poškození tímto vlivem dochází.
 • Na rozdíl od oken plastových není prakticky možné ochránit povrch nových oken při expedici na stavbu a osazovaní do stavebního díla potažením ochrannou fólií, která by zabránila vzniku drobných poškození plynoucích z manipulace s výrobky.
 • Z předchozího bodu plyne nutnost obnovy povrchové úpravy oken a dveří z vnější strany, časový interval se pohybuje od 5 do cca 8 až 10 let podle intenzity působení nepříznivých povětrnostních vlivů.
 • V případě, kdy se zanedbá údržba či oprava porušeného místa a do struktury dřeva může vnikat vlhkost, dochází jednak k neodstranitelným změnám vzhledu dřeva (šířením tmavých skvrn) ale i ke zhoršení kvality dřeva jako takového. Optickou vadu lze odstranit pouze aplikací krycího nátěru na poškozená místa, kvalita dřeva takto zasaženého je trvale snížena stejně jako jeho další životnost.
 • Citlivost na ultrafialové spektrum slunečního záření, což zapříčiňuje stárnutí laku a jeho postupnou degradaci. Tento proces je ještě podporován současným působením ostatních povětrnostních podmínek, především větru a srážkové vlhkosti.

Zdeněk Petrtyl

Autor:

Komentáře

Přidat komentář


Autor:
E-mail:
Nadpis:
Komentář:Zpět - tlačítko