INKAPO
Energetický specialista a auditor / Dotazy /
Okna a dveře
/ Důležité (technické) vlastnosti oken a dveří

Důležité (technické) vlastnosti oken a dveří

15.11.2012 | Komentáře: 0 | Přečteno: 3215x

Zajímalo by mě, jaké základní technické vlastnosti lze u oken a dveří posuzovat.

Autor:

Odpověď:

Technické vlastnosti oken a dveří

Výčet technických vlastností, které jsou pro funkčnost oken a dveří důležité, je uveden níže včetně způsobu klasifikace vlastností. Jsou to:

Vlastnost Jednotka
Hodnota součinitele prostupu tepla okna Uw [W/(m2.K)]
Ochrana proti hluku - hodnota vážené neprůzvučnosti Rw [dB]
Vodotěsnost [třída]
Teplotní faktor okna a jeho připojovací spáry fRsi [-]
Průvzdušnost [třída]
Součinitel spárové průvzdušnosti iLV [m3/(s.m.Pa0,67)]
Odolnost proti zatížení větrem [třída]

 

Poznámky k tabulce:

 1. Hodnotu součinitele prostupu tepla okna Uw [W/(m2.K)] ovlivňuje hodnota součinitele prostupu tepla rámu Uf [W/(m2.K)] a výplně Ug [W/(m2.K)] a množství lineárních a bodových tepelných mostů.
 2. Pozor, někteří prodejci ať již záměrně nebo z nenalosti zaměňují veličinu Ug (zasklení) za veličinu Uw (celé okno). Je to zásadní chyba nebo klamání, prtože okno má součinitel prostupu tepla (Uw) vždy o cca 10 - 20% horší (vyšší) než zasklení (Ug). Je to dáno přítomností zmíněných lineární a bodových tepelných mostů v každém výrobku, které výsledek celého okna velmi zhoršují.
 3. Součinotel spárové průvzdušnosti již dle ČSN 73 0540-2:2011 není samostatně hodnocenou veličinou. Přesto má jeho hodnota značnou vypovídací schopnost. Mezi třídou průvzdušnosti a součinitelem spárové průvzdušnosti existuje poměrně jednoduchý matematický vztah.

 

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ TECHNICKÉ PARAMETRY OTVOROVÝCH VÝPLNÍ Z POHLEDU UŽIVATELE

K tomu, aby technické vlastnosti byly rpo konkrétní účel použití optimální, je třeba mít na zřeteli i souhrn dalších parametrů oken a dveří, kterými jsou zejména:

 1. Stavební hloubka rámu a křídla [mm]
 2. Počet komor rámu a křídla
 3. Materiál výztuhy, tloušťka a tvar
 4. Tloušťka pohledových stěn plastového profilu
 5. Druh dřeviny u dřevěných oken
 6. Provedení hranolu pro výrobu dřevěného okna (napojovaný, nenapojovaný)
 7. Druh a počet vrstev povrchové úpravy dřevěného okna
 8. Výrobce kování, přítomnost pojistky proti svěšování křídla
 9. Typ distančního rámečku izolačního skla
 10. Způsob kotvení do ostění, druh kotvicích prostředků
 11. Způsob provedení připojovací spáry, počítá-li se s použitím funkčních utěsňovacích pásek další důležitá smluvní ujednání týkající se oken


Body 10 a 11 se sice netýkají přímo vlastních výrobků po stránce technické, ale jsou důležité pro celkově úspěšné provedení dodávky oken a dveří.

DŮLEŽITÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE OKEN

Následující body se sice netýkají přímo vlastních výrobků po stránce technické, ale jsou důležité pro celkově úspěšné provedení dodávky oken a dveří. Jsou to:

 1. Délka záruky
 2. Vymezení předmětu záruky
 3. Způsob řešení nutného seřizování pohyblivých částí během záruční doby
 4. Kdo provádí seřízení, je-li to úplatná služba, jaká je její cena
 5. Nabízí-li zhotovitel nějaký pozáruční servis a za jakých podmínek

Autor:

Komentáře

Přidat komentář


Autor:
E-mail:
Nadpis:
Komentář:Zpět - tlačítko